Gruppetto SYKKELSPORT 14-2016

både før og underveis for å unngå at prestasjon ødelegges av en dårlig fungerende mage. Med ”riktig” mener jeg ikke bare hva som er det mest hensiktsmessige ut fra litteraturen, men også hva som fungerer for den enkelte. Dette er et viktig poeng som jeg ikke kan få poengtert sterkt nok. Altfor mange gjør ting som de

får høre funker for en som har prestert bra. Dersom dette er noe helt annet enn det man selv har praktisert er risikoen svært stor for at dette vil kunne slå ut negativt- uten gode tester i forkant. Før kon- kurransedagen er nettopp en ”pre-test” på kostholdet utrolig viktig. Planen du legger for inntaket dagene før konkurranse, og det estimerte inntaket du planlegger underveis, bør noteres ned og testes i forkant. Dersom dette fungerer fint, har du en fin mal til etterlevelse inn mot den viktige konkurransen.

Fakta ”Planen du legger for inntaket dagene før konkurranse, og det estimerte inntaket du planlegger underveis, bør noteres ned og testes i for- kant.”

# 14 GRUPPETTO 89

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease