Gruppetto SYKKELSPORT 1-2014

TIPS - TRENING

Viktig før langturen: Langdistansetrening! Grunnleggende tips

Langdistanse på sykkel står for mange som en hyggelig utfordring, andre har et mer anstrengt forhold. For- skjellen er naturlige anlegg for å sykle langt, og hvilke forberedelser og hvor grundig ting gjøres i forkant. Med tålmodighet kommer man langt i treningsarbeidet foran kommende turritt med distanser på ti mil eller mer..

TEKST - Frank Karlsen

FOTO - Frank Karlsen

Det er innlysende at treningen må være forskjellig for en som vil bli norsk mester på 220 kilometer fellesstart, i forhold til andre som skal tursykle dis- tansen Gjøvik-Oslo på rundt fem timer. Måten å tenke på når tren- ingen skal planlegges er langt på vei den samme, men aktiviteten er en ganske annen underveis for elitesyklisten, som jobber med større mentalt fokus og høyere fysisk intensitet. Hver for seg har konkurranseutøveren og tursyk- listen et program å følge for og lykkes i treningsarbeidet. Erfaringsmessig sløses det med treningsplanleggingen og tren- ingstiden både hos tursyklisten og den aktive rytteren. Det svekker prestasjonsevnen og gleden uteblir. Så lenge du har et mål, vil gleden ved å delta i kon- kurransen være størst når du be- hersker dens utfordringer og når målet ditt. Det skjer når tren- ingen er godt planlagt og utføres deretter. Grunntreningen er viktig Gjennom vinteren skal grunn- laget komme på plass med

variert trening. Kan du se tilbake på langturer på ski, sykling på rulle, spinning, joggeturer, svømming, styrketråkk og styr- ketrening på mage, rygg og bein med egen kroppsvekt og frivekter, er du forberedt. Godt planlagt og utført trening med god restitusjon på hviledager, gjør at du kan begynne våren ute og veldig tidlig kjenne en god føl- else av å beherske lange turer. Viktig er at du begynner rolig og disponerer riktig. Anbefalt er en forsiktig overgang fra innendørs trening/sykling til de første turene på sykkel ute - som oftest da skjer i kjølig vær. Kanskje sykler du sammen med andre som er bedre enn deg, og du vil nødig sakke akterut. La deg ikke distraheres, finn ditt eget tempo og kjør intensiteten du vet du tåler. Da bygger du kvalitet. Snarveier i treningsarbeidet straffer seg. Riktig trening for langdistanse Med lange ritt på landeveien snakker vi om konkurransetider på fra tre timer og oppover. For terrengsyklister er det kanskje

8-10 milsturer som i Raumer- rittet, Birken, Grenserittet som defineres som langtur. Landeveisrytterne tenker Styr- keprøvens ulike distanser, Jotunheimen Rundt, Telemark Tours, Bergen-Voss eller lokale turritt. Det byr på utfordringer å gi en helt korrekt kjøreplan for et felles treningsopplegg til mo- sjonister som rører på seg et par ganger i uka, i forhold til turritt- proffen og den aktive kon- kurranserytteren som har den ene hviledagen som den vans- keligste ukedagen. Artikkelen retter seg derfor mer til deg som har trent brukbart gjennom vinteren og tidlig vår, og som tenker å trene tre til fem ganger i uka nå på våren og utover sommeren. Avhengig av hva du har trent gjennom vinteren og tidlig vår, har du en base å bygge videre på. Generelt kondisjonsnivå (O2- opptak), generell muskulær- styrke, ”tilstanden” i sykkelmus- kulaturen og sykkelteknikken er forberedt. En god begynnelse.

50 GRUPPETTO # 1

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease