Gruppetto SYKKELSPORT 1-2014

Langt betyr tålmodighet Tålmodighet er stikkordet. Lang- turer som trening legges til fridager, helg eller høytid. Tenk tid til trening, ikke stress. Alle andre gjøremål og negative tanker må kobles bort. Fokuset må være på å sykle. Hvilken type sykkel du sykler på, om det er racer, eller terrengsykkel, utgjør en vesentlig forskjell. Racer er ut- vilsomt den beste redskapen på landeveien, som gir høyere snitt- hastighet og bedre sluttid. Godt råd er å kle deg etter for- holdene, ikke for varmt. Juster sykkelen slik at du har en riktig sittestilling. ta gjerne en “bikefit” om du har mulighet. Bruk puls- klokke uansett på hvilket nivå du er som syklist. Pulsmåler, eller også wattmåler, er indikatorer for ikke å ligge for høyt i in- tensitet. Alene eller sammen med andre, kjør ikke for langt før du har et hvist grunnlag. Kjør flatt og med lett tråkk de to-tre første ukene. Finn det effektive rundt- råkket med god kraftfordeling i tråkk og husk opptrekket. For- nuftig tråkkfrekvens er for de fleste 85 til 100+ omdreininger pr. minutt. Pulsnivået bør ligge på 65 til 75 prosent av din maks- puls. For en aktiv rytter betyr det ca. 135 pulsslag i minuttet. Senere ut over forsommeren i bakker, bør tråkkfrekvensen ligge på 70+. Dette er relavtivt høy fre- kvens som krever en bra kondis- jon. Fordelen med en høy fre- kvens er at du ikke blir så fort sur i muskulaturen. Finn den gode følelsen, kon- sentrer balansen og fest blikket i kjøreretningen. Veksle på å sitte

Skiftende værfor- hold kan du fort møte på under ritt. Birken i vær som dette gjør det

og stå på sykkelen. Fornuftig er det også å stoppe for å tøye ut underveis på lange turer. Løs opp i mage og rygg, rompe, lår, bak- siden av lårene og hofteledds- bøyere. Ikke glem nakke, skuldre og armer. Tidlig i sesongen smerter det også i hender og fingre. Sykling er statisk for kroppen og spenninger svekker aktiviteten. Forskjellen på en terrengsykkel og racer er stor. Utfordringer er noe annerledes i Birken og lig- nende terrengritt enn i de lange landeveisrittene. I terrengritt er snittfarten lavere og bakkene oftest flere og brattere. Grovt vurdert betyr kondisjonen mer og sykkelmuskulaturen mindre i terrengsykling enn i landeveis-

sykling. Senere på våren bør dette avspeiles i treningen, men nå i starten av sykkelperioden er det meste likt. Fysisk, teknisk og mental trening - Hva er en langtur? Fra tre til syv timer avhengig av personen på sykkelen. Under langturtrening skal du tenke tek- nisk utførelse. Teknikken må finpusses. Sammen med andre kan dere trene på å sykle i felt. Bare det å ligge på bakhjulet til sykkelen foran kan for uøvde være anstrengende og stres- sende. Rolig langkjøring er tids- punktet for å trene rulleringstek- nikk. Rytterne i et system går fram og veksler på å ta føringer i tet, mens rytter i tet slipper seg ‹

ekstra viktig å være godt for- beredt.

# 1 GRUPPETTO 51

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease