Gruppetto SYKKELSPORT 1-2014

TIPS - TRENING

med, og årsak?” Konsekvensen blir da det som må ha fokus til

Hva skal gjøres?

Hvordan få

Hvem har ansvar?

Når skal det være fullført?

Oppfølging

det til?

neste gang jeg sjekker ut hvordan fremdriften er.

Helhetstenkning er nøkkelen! Treningsplanen klargjør gjensidig forventning mellom trener og ut- øver. Eller hvis du ikke har noen trener, gir deg selv et konkret holdepunkt for din prioriterte ut- vikling. Ved å ha en konkret treningsplan relatert til hvert utviklings- område, har du noe konkret å følge opp. Ta den frem regelmes- sig, og sjekk ut hva du har fått til av det du prioriterte å skulle ut-

vikle. Prestasjonskultur er ”årsak og konsekvens”. Du kan spørre deg selv - ”Hva har du fått til av det jeg har prioritert å utvikle? Årsak? Hva strever jeg eventuelt

Konsentrer deg også om det du kan gjøre noe med. Hallvard Hanevold, den pensjonerte og gode skiskytteren, har sin egen

“Faktorene sompåvirker resultatet er nødvendigvis 100 % totalt. Av de er det ca. 70 %man kan gjøre noemed, så det er lurt å konsentrere seg omdet. De andre 30 % kanman ikke gjøre noemed. Ikke bruk tid på det”.

56 GRUPPETTO # 1

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease