Gruppetto SYKKELSPORT 22-2018

”I stedet for å få nye regler tredd nedover hodet på oss, samarbeidet vi heller med myndighetene. Vi har kommet med mange innspill for at reglene skal bli så enkle sommulig, samt at det skal være gjen- nomførbart for klubbene,” forteller Kirsti Ruud og Vidar B. Sørensen hos NCF som tilrettelegger kursene.

TEKST OG FOTO: Vidar Petterson

I Gruppetto har vi hørt mange kommentarer fra klubbmiljøet og langt fra alle har vært positive. Vi har tatt en prat med prosjektkoordinator i NCF, Kirsti Ruud og pro- sjektleder og styremedlem Vidar Bringeland Sørensen i NCF. Hva er det som egentlig kreves, og hvorfor skal det kurses i noe som stort sett har fungert i mange år? Dette er spørsmålene vi oftest har hørt. Det vi ville vite var; Hva er forskjellen på kursene, og hvordan kan man ta dem. Er det dyrt? Svarene på dette er at det er både enklere og billigere enn mange fryktet, og vi forventet. Den vanligste misforståelsen En misforståelse det er greit å rette opp i er den at det kun er NCF som har initiert regelendringene. Det er ikke riktig. Det var bestemt fra veimyndighetene at nye regler for løypevakter skulle innføres. Sykkelforbundet har sett etter muligheter får å redusere politiutgiftene for klubbene. Det er da naturlig at det må økt kunnskap til for å kunne overta oppgaver Politiet har hatt. Det medfører også økt ansvar for klubber og vaktene. Når det gjelder kursene samarbeider NCF med Norges Triahlonforbund, noe som betyr at det blir enklere å gjennomføre kurs på flere steder.

# 22 GRUPPETTO 27

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease