Gruppetto SYKKELSPORT 22-2018

Kartlegging av behov NCF har gjennom en spørre- undersøkelse til klubbene forsøkt å kartlegge de forskjellig behov de måtte ha. Dette for å kunne til- rettlegge kursopplegget for klub- bene best mulig. Hva skal klubblederne gjøre? Rundt 600 har til nå gjennomført løypevaktkurset, og tilbakemeld- ingene er gode, og reaksjonene

Bli kursarrangør For å registrere seg som kursholder må følgende infor- masjon sendes inn; - Arrangørklubb - Navn på kursholder - Dato for kurs - Klokkeslett - Sted (adresse) - Maks antall deltagere Kurset registreres på Idrettskurs.no og deltagere må melde seg på til kurset via denne nettsiden. Kursarrangør vil få tilsendt kursmateriell. Dette er den eneste måten vi får logg- ført hvem som har tatt kurset. Kursholder vil få tilsendt materiellet i god tid før kursstart sammen med en enkel veileder. Kursene har blitt mulig gjennom støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Det er ingen spesifikke kom- petansekrav fra veimyndighetene til instruktørene, men men det er naturlig at kursholderen har erfaring fra sykkel- arrangementer. Løypevaktkurset vil også tilbys som e- læringsprogram, men frem til dette skjer, er det klasseroms- kurset som vil bli benyttet.

Fordeler med kurs - Økt sikkerhet for rytterne - Reduserte politikostnader - Økt forutsigbarhet. Alle vakter lærer å gjøre det samme, og har samme vester og flagg

Kort om forskjellige kursene

Løypevakter – 2 timer For det første skal løypevaktene ikke regulere trafikken. Løypevaktkurset er et enkelt kurs å holde, og stiller ingen spesielle kompetansekrav til instruktøren. Relevant er- faring fra sykkelritt er ønskelig, og det ser vi at stort sett alle vi har vært i kontakt med har. Det vil i også kunne gjennomføres som et e-læringskurs. Kurset er gratis.

har vært at det var enkelt å gjennomføre. Skal klubben arrangere ritt er det viktig med god planlegging. Sørg for at flest mulig i klubben gjennomfører et av kursene. Send inn en skiltplan i god tid før rittet. I enkelte tilfeller kan skilt også erstatte vakter. Hvordan komme i gang? Start med å kontakte forbundet ved Kirsti Ruud for å få infor- masjon om hvordan det gjøres. kirsti.ruud@sykling.no /Tlf 91591257. Alle klubber tilknyttet Norges Cykleforbund får kostnadsfritt tilgang på kurset som også kan holdes av klubbene selv.

Enebakk Rundt er et typisk tur- ritt i et områdemedmye trafikk.

Det kan bli mye venting under lange ritt som Styrkeprøven.

28 GRUPPETTO # 22

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease