Gruppetto SYKKELSPORT 22-2018

Stasjonære vakter – 9,5 timer Vaktene skal kunne stanse og regulere trafikk under ritt. Sta- sjonære og mobile vakter har samme myndighet. Kurset er lagt opp som et klas- seromskurs. Målet er at to tredjedeler av kurset kan gjen-

nomføres som e-læringskurs. Det blir kurs i alle regioner. NCF kjører 50 gratiskurs med maks 30 deltakere i 2018. alle regioner vil få tilbud om kurs. Mobile vakter 6,5 timer Motorsykkelvaktene skal kunne styre trafikk, kjøre i felt og ikke minst forbi felt.

Seks stykker kan ta den praktiske delen samtidig. Det er kjøreskolene som holder kursene. Prisen blir til selvkost og lave. Alle kursene har gyldighet i fem år. Det er viktig at alle kursdeltakernes navn blir registrert i NCF. Det er kun de som har tatt kurs gjennom NCF som er godkjent av myndighetene. G

OLTRE XR3 MED ULTEGRA DI2

VI RYDDER TIL JUL

KARBONHJULSETT FRA 5 300,-

47 000,-

MED PÅ KJØPET FÅR DU ET VALGFRITT KARBONHJULSETT TIL EN VERDI AV 8999,-

STAGESWATTMÅLERE

DURA ACE 9000 6599,- NÅ 4 999,-

ULTEGRA 6800 5899,- NÅ 4 399,-

# 22 GRUPPETTO 29

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease