Gruppetto SYKKELSPORT 22-2018

D et endte heldigvis godt, og med nyvinningen Tour of Guangxi er sykling på aller høyeste nivå til- bake i Kina etter Tour of Beijings triste sorti i 2014. Sistnevnte var et partnerskap mellom UCI (Det internasjonale sykkel- forbundet) og Beijings bystyre, og over- levde bare fire sesonger fra den bejublede oppstarten i 2011. Det fikk umiddelbart WorldTour-status, noe som sikret deltag- else fra de aller beste lagene. All viraken forbundet med sykkelritt på dette nivået

ga kompanjongene mye oppmerksomhet og klingende mynt i kassa, noe som selv- sagt førte til stor kontrovers: Mange mente nemlig at UCI gikk ut over sitt eget mandat ved å tjene penger på et sykkelritt samtidig som det regulerer sjølve sporten. Én hatt for mye, altså! N å gjentar historien seg, bare litt lenger sør for den kinesiske hoved- staden! Når Tour of Guangxi ble presentert i desember 2016, var det til

blandet mottagelse. Onde tunger ville ha det til at rittet er en slags fiksjon, like uvirkelig som ethvert annet me- diefenomen - et simulacrum, hvis vi skal slå en referanse til den franske filosofen og postmoderne tenkeren, Jean Baudrillard. Der andre arrangører har kjempet i flere tiår for å oppnå World- Tour-status, ble Tour of Guangxi lagt til WorldTour-kalenderen i sin aller første utgave. Lyder det kjent? UCIs argument denne gangen var å fortsette den globale

36 GRUPPETTO # 22

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease