Gruppetto SYKKELSPORT 22-2018

Helhjertet kan bli halvhjertet

med elektroder limt på brystet, og EKG-måler hengende rundt halsen. Men den unormalt høye pulsfrekvensen kom tilbake når innsatsen økte og den sprellende fisken satt igjen i brystet. Om ikke den høye pulsen var nok, kom det midt på natten en opprørende telefonsamtale fra en sykepleier som hadde sett på EKG-mål- ingene og hadde noen sjokker- ende nyheter: Hans hjerte hadde stoppet i noen sekunder. I oktober fikk Zinn en diagnose: Multifokal atriell takykardi. Normalt styres hjertefrekvensen av en mengde celler som kalles sinoatrial (SA) node. Når celler utenfor SA-noden overtar kon- trollen over hjertefrekvensen, og frekvensen overstiger 100 slag i minuttet, kalles dette multifokal atrialtakykardi (AT). "Det var da jeg bestemte meg for å ta varselet jeg hadde fått om å slutte å løpe på alvor," sa han. Zinn følte seg nedgradert fra topptrent til ”idrettsinvalid.” Han har måttet slutte å trene med høy intensitet og lange økter. Han har måttet legge om livet på flere måter. Han kan ikke lenger gjøre det han pleide og elsket. Livet har forandret seg. For alltid. Prøvde sykkelen å drepe ham? Zinn er ikke alene. Da han be- gynte innfinne seg med situasjonen, tok han kontakt med andre i sin generasjon som hadde vært idrettsutøvere på høyt nivå,

var en viktig del av livet," sa Endicott. ”Jeg brukte kon- kurranser som en slags målestokk på hvordan jeg hadde det.” Det gikk i høyt tempo hele året, med langrenn om vinteren, og om sommeren var det landevei og terrengsykling. Det gikk ”non- stop” hele året. Samtidig økte in- tensiteten i jobben som uavhengig salgsrepresentant over store om- råder i Rocky Mountain West. "Jeg brente lysene i begge ender," sa Endicott. "Jeg jobbet mye og bra, men jeg forstod ikke at det ble for mye."

og som hadde fortsatte å presse seg godt inn i 40, 50 og 60- årene. Antall bekjente og tidligere lagkamerater i miljøet som hadde lignende eller andre al- vorlige hjerteproblemer, var foruroligende. Zinn fant fort ut at han kun var en blant mange. Mike Endicott var en av de vennene. Han hadde vært aktiv i utholdenhetsidretter siden han var tenåring. "Av natur er jeg en person som liker å trene, og konkurranser

46 GRUPPETTO # 22

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease