Gruppetto SYKKELSPORT 22-2018

GJØRMEFEST I BELGIA

om. De tidligste historiene stammer fra 1900 og for- teller om ryttere som kjempet om å komme først fram til en bestemt landsby. Da var det tillatt med alle typer snarveier. Alt man trodde var den raskeste

veien kunne tas i bruk. Førstemann til den neste byen hadde vunnet. Målet var som regel et lande- merke som et tårn, kirkespir eller lignende. Sykkelcross var allerede den gang brukt av landeveisryttere for å holde seg i form gjennom

vinteren da det var pause i landeveisrittene. På kalde dager var løpeturene over hindre også en måte å holde varmen på under vinter- lige treningsturer.

rangerte det første syk- kelcrossløpet. Han or- ganiserte også det første nasjonale mesterskap i 1902, som var det franske. Etter Oktav Lapize vant Tour de France i 1910 be- gynte han å bruke syk-

H vilket land som kan skryte på seg å være opphavet til sykkelcross er usikkert. At det hadde sin start i Europa er det derimot ingen uenighet

Franske Daniel Gousseau er mannen som ar-

74 GRUPPETTO # 22

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease