Gruppetto SYKKELSPORT 22-2018

GJØRMEFEST I BELGIA

Løyperegler: • Løypa skal ikke ha mer enn 6 hindere (hvor rytterne må av sykkelen) • Hinderets lengde skal være maksimum 80 meter og hinderhøyden skal maks være 40 cm. • Andelen av løypen som inneholder hindere skal ikke overstige 10% av løypen. • Det skal være innslag med sand/ikke fast dekke som minimum er 40 meter lange og 6 meter brede. • Rittets skal vare minimum én time for senior, 50 minutter for U-23 og damer, og 40 minutter for juniorklassen.

Sykkelregler: • Styret må ikke være over 50 centimeter bredt • Dekkvidden må ikke være mer enn 33 millimeter og de må være uten pigger. • Hjulene skal ha minst 12 eiker • Vekten må minimum være 6.8 kilo

# 22 GRUPPETTO 73

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease