Gruppetto SYKKELSPORT 10-2015

HIGHEND 2016 BESTILL 2016-MODELLER NÅ, SPAR TUSENVIS! Bestill innen 24.12.2015 på www.birk.no eller i en av våre butikker. Betal ved levering/henting. S E A LLE S YKLENE PÅWWW.BI R K.NO

)ODJJVNLSHWLy65$0;;JLUVXSHUOHWWH5DFH)DFH1H[W 6/FDUERQNUDQN71\H6UDP*XLGH8OWLPDWHPP '76ZLVVWRSSJDĆHO;002'/PPPHGUHPRWHORFNRXW =75&UHVWIHOJ6DSLP/DVHUHLNHURJ'76ZLVVQDY 6FKZDOEH7KXQGHU%XUW7/56QDNHVNLQGHNN 5DFH)DFH1H[W&DUERQ&RFNSLWPHG7XUELQH6WHP )L]LN7XQGUDVHWHRJ(VL*ULSV5DFHU V(GJH Vekt 8,85kg  /HYHULQJIHEUXDUPDUV First NÅ 39.900,- Pris 2016 kr 49.900,-

SPAR 10.000,-

15,5 17,5

19 21

HJULSTR.

Sølv i VMAndorra 2015 MTB Sprint med BIRK ELITE

15,5 17,5

15,5 17,5 19

Next Pris 2016 kr 29.900,-

NÅ23.900,-

19 21

SMART HJULSTR.

1(;7XWJDYHQHUHQSRWHQVLHOOEHVWVHOJHUPHGVLWW NODVVLVNHGHVLJQRJUHQH6KLPDQR;7JUXSSHSÎDOWDY JLURJEUHPVHU'76ZLVVEHVWHJDĆHO;002'/PP PHGUHPRWHORFNRXW=75&UHVWIHOJPHG6DSLP/DVHU (LNHURJGHUDVNH6FKZDOEH7KXQGHU%XUW7/5 6QDNHVNLQGHNNHQHń5DFH)DFH7XUELQHFRFNSLW )L]LN7XQGUDVHWHRJ(VL*ULS5DFHUV HGJH 9HNWNJ_yRJNJ_y /HYHULQJIHEUXDUPDUV

SPAR 6.000,-

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease