Gruppetto SYKKELSPORT 10-2015

Sykkel-VM - Bra eller dårlig?

2016 - Spennende utstyrs- nyheter

Styrkeprøven neste år? - Tren riktig

Turtips - Vestlandet - Bodensee rundt - Franske alper

Sykkelcross - Test av fire sykler

10 Oktober/nov. 2015

SMÅRITT Ny ritt- trend

TYSKLAND Bodensee rundt

KAGGESTAD Spennende sesong

ERNÆRING Smarte mattips for vinteren

INTERPRESS NORGE

RETURUKE 49

HIGHEND 2016 BESTILL 2016-MODELLER NÅ, SPAR TUSENVIS! Bestill innen 24.12.2015 på www.birk.no eller i en av våre butikker. Betal ved levering/henting. S E A LLE S YKLENE PÅWWW.BI R K.NO

)ODJJVNLSHWLy65$0;;JLUVXSHUOHWWH5DFH)DFH1H[W 6/FDUERQNUDQN71\H6UDP*XLGH8OWLPDWHPP '76ZLVVWRSSJDĆHO;002'/PPPHGUHPRWHORFNRXW =75&UHVWIHOJ6DSLP/DVHUHLNHURJ'76ZLVVQDY 6FKZDOEH7KXQGHU%XUW7/56QDNHVNLQGHNN 5DFH)DFH1H[W&DUERQ&RFNSLWPHG7XUELQH6WHP )L]LN7XQGUDVHWHRJ(VL*ULSV5DFHU V(GJH Vekt 8,85kg  /HYHULQJIHEUXDUPDUV First NÅ 39.900,- Pris 2016 kr 49.900,-

SPAR 10.000,-

15,5 17,5

19 21

HJULSTR.

Sølv i VMAndorra 2015 MTB Sprint med BIRK ELITE

15,5 17,5

15,5 17,5 19

Next Pris 2016 kr 29.900,-

NÅ23.900,-

19 21

SMART HJULSTR.

1(;7XWJDYHQHUHQSRWHQVLHOOEHVWVHOJHUPHGVLWW NODVVLVNHGHVLJQRJUHQH6KLPDQR;7JUXSSHSÎDOWDY JLURJEUHPVHU'76ZLVVEHVWHJDĆHO;002'/PP PHGUHPRWHORFNRXW=75&UHVWIHOJPHG6DSLP/DVHU (LNHURJGHUDVNH6FKZDOEH7KXQGHU%XUW7/5 6QDNHVNLQGHNNHQHń5DFH)DFH7XUELQHFRFNSLW )L]LN7XQGUDVHWHRJ(VL*ULS5DFHUV HGJH 9HNWNJ_yRJNJ_y /HYHULQJIHEUXDUPDUV

SPAR 6.000,-

PodiumLTD NÅ 18.900,- Pris 2016 kr 23.900,-

6SHQVWLJyFDUERQV\NNHOLRUDQVMHPHGEOÎGHWDOMHU 9LKDUEUXNW6KLPDQR;70Q\H[JLUV\VWHP PHGHQ)6$6/.NUDQNL76KLPDQR'HRUHK\GU VNLYHEUHPVHU(SLFRQOXIWJDĆHOPPPHGUHPRWH ORFNRXW=755DSLGKMXOVHWW6DSLP/DVHUHLNHURJ 6FKZDOEH7KXQGHU%XUW7/56QDNHVNLQGHNN 5DFH21(FRFNSLW)L]LN7XQGUDVHWHRJ(VL*ULSV 5DFHU V(GJH9HNWNJ /HYHULQJIHEUXDUPDUV

SPAR 5.000,-

15,5 17,5

6SHQVWLJńyFDUERQWHUUHQJV\NNHOLJU•QQRJVYDUW 6KLPDQR;76/;[JLURJ'HRUHK\GUVNLYHEUHPVHU (SLFRQOXIWJDĆHOPPPHGUHPRWHORFNRXW =755DSLGKMXOVHWW6DSLP/DVHUHLNHURJ 6FKZDOEH7KXQGHU%XUW7/5VQDNHVNLQGHNN 5DFH21(FRFNSLW)L]LN7XQGUDVHWH RJ(VL*ULSV5DFHU V(GJH 9HNWNJ /HYHULQJIHEUXDUPDUV Podium NÅ 17.900,- Pris 2016 kr 21.900,- SPAR 4.000,-

19 21

HJULSTR.

Test Terrengsykkel, 04/2015

15,5 17,5

15,5 17,5 19

6SHQVWLJńFDUERQWHUUHQJV\NNHOLQHRQJXORJ VYDUW6KLPDQR6/;'HRUH[JLURJ6KLPDQR K\GUVNLYHEUHPVHU(SLFRQOXIWJDĆHOPP PUHPRWHORFNRXW6FKZDOEH5DFLQJ5DOSK GHNN5DFH21(FRFNSLW6HOOH5R\DO6HWDVHWH RJ(VL*ULSV5DFHU V(GJH 9HNWNJ_yRJNJ_y /HYHULQJIHEUXDUPDUV Ride NÅ 12.900,- Pris 2016 kr 16.900,-

19 21

SMART HJULSTR.

SPAR 4.000,-

NorcomStraight 1.3 NÅ 42.900,- Pris 2016 kr 54.900,-

$HURG\QDPLVNRJOHWWFDUERQUDPPHPHGK•\W XWVW\UVQLYÎ6KLPDQR8OWHJUD'LJLURJEUHPVHU 2YDOIXOOFDUERQKMXOPHGPPSURoO2YDO &DUERQFRFNSLWPHG$HUREDUV0DUNHGHWVPHVW DHURG\QDPLVNHRJWLOSDVVQLQJVG\NWLJHWHPSR V\NNHO(JQHUVHJWLOWUHQLQJRJNRQNXUUDQVH IRUHWUXNNHWDYYHUGHQVHOLWHQ9HNWNJ 6HpHUH1RUFRPSÎZZZELUNQR /HYHULQJPDUV

SPAR 12.000,-

0HGIRUEHKROGRPHQGULQJHU

T R ANSONIC SL Di 2 LE NÅ 3 9 . 900 ,- Pris 2016 kr 52.900,-

Transonic med elektronisk gir og carbonfelger. Lav vekt, presisjon og aerodynamikk er satt i fokus. C10 Carbon-ramme Shimano Di2 Ultegra 2x11 Shimano Ultegra“Direct mount” bremser, 2YDO&DUERQ&OLQFKHU+MXOPPSURoO Oval 900-Series Carbon Cockpit. 'HWEHVWHDYDOWń Vekt 7,3 kg Levering februar/mars

Vi s nin gs pl a n

Se sykl ene i but ikk en i hø s t

b irk. no /f o r hand s t il bud 2016

S P A R 13. 000 ,-

Transonic med ren Ultegra 2x11 gruppe og oppgraderte hjul til Oval 527. Shimano Direct mount bremser og Oval Cockpit. Vekt 7,5 kg Levering februar/mars T R ANSONIC 2 .5 LE NÅ 18. 900 ,- Pris 2016 kr 23.900,-

S P A R 5. 000 ,-

)XML$6/DOXUDPPHPHGFDUERQJDĆHO6KLPDQR[ gir og bremser, Oval 327 clincher hjulsett, Oval Concepts 520 52/36T krank. En god allround racer som gir mye sykkel for pengene. Vekt kun 8,4 kg. Levering jan/feb. R OUBAIX 1.3 NÅ 9 . 990 ,- Pris 2016 kr 12.900,-

S P A R 2 . 9 1 0 ,-

NÅ 1 2 . 900 ,-

Rask, lett og moderne superhybrid. Trippelbutted DOXPLQLXPF\FORFURVVUDPPHPHGFDUERQJDĆHO 700x28mm brede dekk gir deg et bredt bruksom- råde på grus, asfalt og by. Shimano 105 2x10 gir. Shimano hydrauliske skivebremser. En perfekt allrounder for de kresne. Levering mars. T R EAD 1.1 DISC Pris 2016 kr 15.900,-

S P A R 3. 000 ,-

NÅ 9 . 990 ,-

Rask, lett og moderne superhybrid. Trippelbutted aluminium cyclocross ramme med integrert kabelføring RJFDUERQJDĆHO[PPEUHGH6FZKDOEH5DFLQJ Ralph dekk gir deg et bredt bruksområde på grus, asfalt og by. Shimano 105/Tiagra 2x10 gir. Shimano hydrauliske VNLYHEUHPVHUFP)6$NDUERQVW\UHPHGEDFNVZHHSń(Q perfekt allrounder for de kresne. Vekt kun på 9,5 kg. Levering mars. Ra cew a y Pris 2016 kr 11.900,-

S P A R 1. 9 1 0 ,-

E- Ra cew a y NÅ 1 9 . 900 ,- Pris 2016 kr 25.900,-

Sporty, rask og moderne superhybrid Elsykkel! Vi EUXNHU6KLPDQR6WHSVVLQNUDIWLJHPRWRUPHG$OoQH innvendig 8 gir og Di2 elektronisk giring. Selvfølgelig hydrauliske Shimano skivebremser. Raske dekk og stiv JDĆHOJM•UGHWWHWLOHQSHUIHNWE\RJMREEV\NNHOPHG drahjelp når man ønsker ! Batteriet er delvis integrert i rammen. Kommer også i dameversjon! Levering mars.

S P A R 6. 000 ,-

NÅ 22 . 900 ,-

E- R IDE Pris 2016 kr 29.900,-

29R Terrengsykkel med Shimano Steps El-motor ! Shimano SLX/Deore girsystem. /ÎVEDUGHPSHJDĆHO5RFN6KR[5HFRQ6KLPDQR hydrauliske skivebremser, og raske Schwalbe Rapid Rob dekk gjør dette til en moderne terreng el-sykkel! Levering mars.

S P A R 7. 000 ,-

Systemet er trolig markedets mest PRGHUQHHĆHNWLYHRJVWLOOHJÎHQGH Moto r: 2 50Watt midstilt motor, 3,2 kg Batte ri: 418Wh kapasitet, 36V og 11,6 Ah L ad i ng : 4 t. ladetid, 1000 ladinger D is tan s e : Opptil 125 km

Birk el-sykkel med kraftpakken Shimano Steps Di2 er virkelig sykkel for den kresne. Her får du elektronisk girsystem, $OoQHEDNQDY'LVSOD\HWSÎV\NNHOHQ lar deg lett holde oversikt over distanse, batterikapasitet og hvor langt du kan sykle i de ulike modusene. Levering mars. E-One LADY NÅ 1 9 . 900 ,- Pris 2016 kr 25.900,-

S P A R 6. 000 ,-

Birk Sport er direkte importør av Fuji og Birk. Vi selger kun via egne butikker og på nett. Vi kan derfor uten hensyn til forhandlere selge direkte. Introduksjonstilbudet av disse 2016-modellene må bestilles på nettet eller i en av butikkene innen 24.12.2015 Hv o r dan be s t ill e ? Gå i nn p å www. b irk. no , og l egg i nn d i n o r d r e .

WWW. B I R K. NO B I R K S P OR T A S , LØXAVEIE N 19, 1351 RUD , TLF 23228180 S PØ RSMÅ L? po s t @ b irk. no

PURE CYCLING

ENGINEERED PERFECTION ULTIMATE CF SLX HVORDAN DEFINERER DU DEN KOMPLETTE LANDEVEISSYKKEL? DETTE ER VÅRT SVAR: EN 780 G KARBONRAMME SOM FORENER ET ENESTÅENDE FORHOLD MELLOM STIVHET OG VEKT, BEHAGELIG KOMFORT OG FORBEDRET AERODYNAMIKK. CANYON.COM/ULTIMATE

# 10

Okt/nov. 2015

#10 Den fine tida

FORSIDE Rask tempo under årets VM i USA Foto: Vidar Petterson REDAKTØR Vidar Petterson vidar@gruppetto-magasin.no

Det er ikke bare Jokke & Valentinerne som liker den ”kalde fine tida.” Noen av de fineste sykkelopplevelsene har jeg hatt på denne tiden av året. Det er midt på høsten nå, og det kommer snart noe hvitt ned som parkerer raceren for i år. Raceren er byttet ut med sykkelcrossen. Den korte lycraen er blitt lang og de lange turene litt kortere. Terskelen mellom sofaen og sykkelboden blir litt høyere i takt med de stadig mørkere dagene. Ettermiddagen går mot kveld og skyggene fra trærne er i ferd med å bli borte nå når skumringen er på vei inn i kvelden. Sving inn på en på en grusvei og hør på den fine stillheten som kun brytes av hjulene mot bakken, og din egen pust som kommer og går. Det er noe spesielt med denne tiden. Enten du er ute i skarp og klar fin høstluft, eller tung og fuktig høstdis er sjansen for at du får en fin tur stor. Du kan alltids sette deg på rulla, men det vil aldri gi den samme opplevelsen som turer ute i det fri gir deg. Vi har vært ute og testet noen sykkelcrossykler og to fatbike’r og det er ikke tvil om at disse forlenger sesongen på en veldig fin måte.

DAGLIG LEDER Ivar Kjellhov kjellhov.promo@gmail.com Telefon +47 901 27 172

MEDARBEIDERE I DENNE UTGAVE Kåre Dehlie Thorstad Niclas Stensrud Andersen Eirik Arnesen Claes-Henrik Nitteberg Morten Mørland Emma Kristine Kjerstad Johan Kaggestad Marianne Fuglöy Lidström Anders Hjelseth Bernt R. Rønnestad Øyvind Berg

ANNONSER 2punkt karin@2punkt.no Telefon +47 982 05 416

Ha en fin sykkelhøst!

UTGIVER Gruppetto AS

Torggt. 1 - 1440 Drøbak Telefon +47 406 706 01

God sommer!

post@gruppetto-magasin.no www.gruppetto-magasin.no

ABONNEMENT abo@gruppetto-magasin.no +47 406 706 01

Vidar Petterson REDAKTØR

PRODUKSJON/TRYKK Polinor AS

Abonnér og gå ikke glipp av Norges friskeste sykkelblad

ISSN 1894-7220

Vi er sykkel-Norges nye og høyst aktuelle magasin med artikler for sykkelutøvere og interesserte på mange nivåer. I alle utgaver vil vi by på inngående, nyttige omtaler og veiledning om sykler og utstyr,

Se våre gode abonnementstilbud på: www.gruppetto-magasin.no

kunnskapsartikler ommekking, teknikk, trening og ernæring.

abo@gruppetto-magasin.no Telefon: 406 70 601 For tips og innspill: post@gruppetto-magasin.no

For informasjon: post@gruppetto-magasin.no Telefon +47 406 706 01

8 GRUPPETTO # 10

1RUVNLPSRUW¡U ZZZWRSELNHVQRWOIHPDLORUEHD#WRSELNHVQR

oktober/nov. 2015 # 10

INNHOLD

44

22

FASTE SPALTER

REPORTASJER FRA SYKKELVERDEN

22

13 Prolog - Stort og smått 16 Tett på - En liten snakk med Torjus Larsen om Bergen-VM 17 Bokomtale 84 Johan Kaggestad En spennende sesong er over

22 Et lite skråblikk på årets Sykkel-VM i Richmond - Litt forskjellige inntrykk fra årets VM - Massør Rune Lexberg - Dag Otto Lauritzen - Landslagssjef Stig Kristiansen 36 Arctic Race - Ny suksess og spennende framtidsutsikter 40 Forandringer i rittdeltakelsen - Nye og mindre ritt dukker opp 42 Emilie Moberg - Jobber seg mot toppen 44 Fra fjord til fjell til fjord - Vestlandet - hvor skal du begynne? 48 Bodensee, Tyskland - rundtur 52 Drømmen om fjellene - Syv dager - 21.000 høydemeter i Frankrike 56 Eurobike 2015 - Utstyrsnyheter for 2016 68 Styrkeprøven med mye nytt 76 Trening-anbefalinger for sesongoppkjøringen 80 Team Rynkeby - Bare formålet overgår opplevelsen

Skråblikk på årets VM Foto: Vidar Petterson

TESTER Småtester 18 Bontrager Flare Tail Light 18 Lizard Skins 3.2 mm 18 Maxxis Forza Pariserdekk 19 Garmin Vector 2 - langtidstest 21 MSM kosttilskudd

88 Ernæring ”off-seson” hva nå?

90 Terreng 98 Abonnér

Sykkelcross

92 Trek Boone 5 93 Ridley X-Ride 10 Disc XR 94 Rose Team DX Cross 2000 95 DBS CC 3000 20S

Fatbike

96 DBS Core Breaking Bad 97 Rose The Tusker 2

56

10 GRUPPETTO # 10

sponser.no

Sponser-produkter får du kjøpt på nett og i butikk hos XXL og Treningspartner

XXL.no -butikk på XXL Finn din nærmeste

400 Tlf. Ringeriks

tner.no gspar trenin 03 448, veien 16, 3412 Lierstranda

CYCLOCROSS NYHETER 2016

emser e skivebr aulisk Hydr amme - SRAM F oppmodell - Carbonr T ,- 34 999 eil pris: V SS C CYCLOCRO

F 9000

Hydr Carbonr V CY

,- 29 999 eil pris: F 6000 SS C CLOCRO

19 999 eil pris: V CYCLOCRO

,- SS 700

ce 1x11 or

a ltegr ano U amme - Shim

e skivebr aulisk Hydr amme - Shim lu r CC Lite A emser

a ltegr ano U

emser e skivebr aulisk

SS 500 CYCLOCRO

CY

SS 300 CLOCRO

CYCLOCRO emser Skivebr else - Shim størr ul 4” hj 2 7 499 eil pris: V ,-

D JR SS 100-M

ano 105 Shim lu r Bestselger - CC Lite A ,- 12 999 eil pris: V

CC Lite A V ,- 9 999 eil pris:

amme

iagra ano T amme - Shim lu r

4 gir aris 2 ano Cl

TILGJ

E I BUTIKK OG P ENGELIG Å

MERIDASTO

RE.NO

10

PROLOG

G

Prolog

13 14 16 17

Småstoff

Tett på

Bokomtale

TEMPO kampenmot klokken

Foto: Vidar Petterson

# 10 GRUPPETTO 13

08

PROLOG

Tom Dumoulin publiserer sine watt-data fra Vuelta a Espana

Forskjell på land Her ser du eksempel på myndighetenes kampanje i Frankrike hvor bilistene blir fortalt at det er bedre når syklister sykler to i bredden. Forbikjøringer går selv- følgelig mye raskere når lengden med ryttere blir halvert. Poenget er at bilisten må over i den andre kjørebanen for å komme forbi uansett. Da er faren for møtende trafikk uansett til stede. Dette er noe norske bilister ikke ser ut til å forstå. Skulle ønske norske trafikkmyndigheter kunne være like klare i informasjonen.

Årets overraskelsesmann i Vueltaen fikk selv- følgelig spekulsjoner mot seg. Det er synd at det er gått så langt at det spekuleres i juks når en syklist gjør det bra. Det er ikke noe stor sjokk at Dumoulin sykler fort - det har han gjort en stund nå. Han kom inn i rittet med friske bein siden han måtte brye årets Tour de France etter en kræsj. Chris Froome opplevde de samme type spekulasjoner under årets Tour de France. Dataene som er frigitt er fra de tøffeste klat- ringene i Vueltaen. På den andre etappen som var den første ordinære, kjørte han den relativt korte, men bratte stigningen til Caminito del Rey, med en snitt watt på 459.6 over 8,29 minutter. Noe som betyr 6.6 watt per kg. På en lignende klat- ring til Sierra de Cazorla på 6. etappe han opp- nådde 7 watt/kg når han gav alt i jakten på Esteban Chaves i forsøket på å forsvare den røde ledertrøya. Nederlenderen hadde 6.6 watt/kg når han slo Chris Froome og vant den 9. etappen. Treneren Adrian Helmantel sier det er veldig høyt, men at han har hatt enda bedre resultater på tren- ing. På de lengere klatringene lå watten for det meste under 6 watt/kg. På den nest siste etappen hvor han mistet trøyen var snitt- watten på den siste klatringen 5,2 watt/kg. I følge treneren og laget var det ingen over- raskelse at han kjørte så bra. Vi har sett det på treningsresultatene at han snart ville være i stand til å kjempe i toppen i tre-ukers turene, sier treneren Helmantel.

Tour des Fjords flytter rittet Den internasjonale sykkelunionen UCI støtter Tour des Fjords' søknad om å flytte arrangementet til høsten slik at rittet i 2016 finner sted i dagene 31. august til 4. september. - Det nye tidspunktet vil gi en bedre kontinuitet i rittkalenderen fram mot VM, som arrangeres i september. Det er få ritt på høsten sammenlignet med vår og sommer, og for proffrytterne vil det være ekstra attraktivt å kjøre ritt i Norge i 2016 og 2017, i og med at Bergen arrangerer VM i september 2017, sier rittleder Roy Hegreberg. Tidspunktet vi nå har fått vil være mer gunstig og Tour des Fjords vil bli mer attraktivt, fordi det gir en naturlig oppkjøring til VM som arrangeres senere på året, sier Hegreberg.

Bedre kondisjon med rødbetjuice? Stadig nye meldinger dukker opp og forteller oss at rødbetjuice er så fantastisk for syklister og andre som driver med utholdenhetsidretter. Nå får du rødbet shots som skal inneholde løike mye nitrater som 1/2 liter rødbetjuice. Flere studier har vist at man kan bedre utholdenheten mange prosent ved å drikke rødbetjuice i forkant av trening. Det som skaper effekten er nitrat som kan gjøre at oksygentilførselen til arbeidende muskler økes fordi blodårene utvides. Anbefales å brukes før konkurranser og harde treningsperioder.

Saxo bank trekker seg

Etter åtte år trekker Saxo Bank eier Lars Seier seg ut av laget. Oleg Tinkov var selfølgelig raskt ute for å si at det var han som sparket dem siden de ikke ville betale på langt nær nok. Han mente de hadde fått en altfor gunstig avtale av Bjarne Riis. Nå spekuleres det i om Lars Seier er mannen som snakker med Riis om et nytt lag.

14 GRUPPETTO # 10

Spennende nyheter i ON/Offroad Finnmark I Onroad Finnmark som går av stabelen den første helgen i juli er det nå hele tre ulike distanser. On444, om er 444 km langt har både lag- og individuell kon- kurranse. On244 starter fra Karasjok, har målgang i Alta og er en individuell konkurranse. Det samme er on144 som går fra Hammerfest, via Skaidi til Alta, får vi melding om fra en ivrig daglig leder Jørund Greibrokk. Når det gjelder Offroad Finnmark er det også her noen nyheter. Of150 kommer inn som en ny distanse. Her vil det være tre ulike muligheter: Fatbike, solo og junior. Påmeld- ingen er åpnet for neste års ritt.

Onroad Finnmark/ Niels Westphal

Offroad Finnmark/ Jon Vidar Bull

Alejandro Valverde fra Movistar toppet rankingen når sesongen var over foran Nairo Quintana (Movistar) og Joaquin Rodriguez (Katusha). Ikke så rart at Movistar også ble årets beste profflag med både første og andremann på laget. Vi har gjennom hele sesongen sett Valverde i front av de fleste ritt han har stilt opp i.

Test av terrengløypa til neste års Rio-OL Det meste av verdenseliten var på plass og testet neste års OL løype i Brasil. Sveitsiske Nino Schurter vant herreklassen, og italienske Eva Lechner gikk til topps blant kvinnene. (Gunn Rita var ikke med).

Varmt UCI president Brian Cookson er bekymret for varmen under neste års VM som går i Doha, Qatar. Når dette skrives er det akkurat ett år til proffenes fellesstart og det er nå 39 grader i Doha. Tror herr Cookson har et poeng når de skal være ekstra fokusert på rytternes helse neste år.

Går fra AG2R: Den trøblete Betancur til Movistar

Han ble sett på som et av de største talentene i sporten. Han vant Paris-Nice i 2014, men har ikke haelt funnet tonen i franske AG2R. Han møtte ikke opp til ritt, og valgte i lange perioder å holde seg hjemme i Colombia, hvor han fikk litt for mye godt å spise av mor. Han var ikke ønsket lenger av AG2R og Betancur sier avgjørelsen oml å gå til Movistar var enkel på grunn av treneren Eusebio Unzué som han hele tiden har hatt stor respekt for. Kanskje kan vi se hva som virkelig bor i han allerede neste år.

Randsfjorden rundt jubilerer i 2016!

I 2016 arrangerer Hadeland CK Randsfjorden rundt for 30. gang! Det er et av de fineste og nå mest populære turrittene på Østlandet. Fra å ha omtrent 40 deltagere hvert år de første 15 årene, har rittet utviklet seg fra år til år, med en foreløpig rekorddeltakelse på 1.450 ryttere i 2013. Hadeland og Randsfjorden byr alltid på naturskjønne omgivelser, og veier med lite trafikk, noe vi som syklister setter stor pris på. For Jubileumsrittet neste år har HCK laget en spesialpremie til alle deltakere.

Jubileumsrittet går den 28. mai 2016.

# 10 GRUPPETTO 15

10

PROLOG

Trafikkutfordringer for Bergen 2017

Tett på – Sportssjef

med spansk erfaring

TEKST Eirik Arnesen

1 . Dere hadde en stor delegasjon til VM på sykkel i Richmond. Hva lærte dere? Det var lærerikt å se hvordan amerikanerne ivaretok sikkerhet og be- redskap, og hadde jobbet for god trafikkavvikling . Samtidig så vi hva vi ikke skal gjøre, eksempelvis om TV-produksjon og logistikk etc. 2. Hva er de viktigste oppgavene i tiden som kommer for Bergen2017? Tilrettelegging av trafikken er det aller viktigste. Vi snakker om den mest omfattende trafikkavviklingsplanen i Bergen og på Vestlandet noen sinne. Byen er kompakt, og rytterne skal gjennom Bergen fra to retninger. All gjennomgangstrafikk skal stenges, så dette er en stor operasjon. 3. Hva er det sterkeste sykkelminne så langt i 2015? Detmå være daAlexander Kristoff vant det 264 kmlange FlandernRundt i april, og måten han vant på. 4. Din beste sykkelopplevelse – på egen dekk? I 1989 fikk jeg muligheten til å kjøre Vuelta Espana. Det var en stor opplevelse å kjøre og fullføre et av de store etapperittene 5. Hva er det med sykkel som er så fascinerende? Sykkel inneholder såmange apsekter – fart, spenning, dramatikk, stors- lagen natur. Sykkel gir fine opplevelsen, uansett om en kjører ritt eller trener. 6. Hva er viktig for å fortsatt utvikle norsk sykkelsport? Det er et stort spørsmål, men jeg tror det viktigste er å opprettholde et godt ritt-tilbud. Bådemed UCI-ritt i Norge, og ikkeminst at klubbene kan arrangere trafikksikre ritt for barn og ungdom uten å risikere økonomisk ruin. 7. Hvem er tidenes beste syklist, og hvorfor? Tror jeg sier Greg LeMond, som jeg hadde gleden av sykle sammen med da han vant både Tour de France og VM i 1989. Hans karriere og comeback var veldig imponerende. 8. Noen du helst ikke skulle sett i feltet? Både ryttere, sportssjefer og lederemedomfattende doping-historie burde vært utestengt fra sporten utenmulighet for retur.

Navn: Stilling:

Torjus Larsen

Sportsjef for Bergen2017 (VM på sykkel)

10. Når du selv trener – terreng, landevei, hybrid eller el-sykkel, og hvor mye? Veksler litt – terreng om vinteren og landevei om sommeren. Dessverre sykler jeg litt for sjeldent nå for tiden. 11. Hva gleder du deg mest til i 2016? Det er mye jeg ser frem til, kanskje spesielt vår-klas- sikerne. Så blir det morsomt å se hvilke av de unge norske rytterne som tar steget, og hvem som kanskje trenger litt mer tid. Aktuell: En stor delegasjon fra Bergen 2017 på plass i Richmond i USA, for å lære og for å bli inspirert. Torjus Larsen er sportsjef for Bergen 2017. Han har også en imponerende aktiv karriere bl a med NM-gull på tempo i 1985. Han vant Ringerike Grand Prix i 1984 og 1985. Som proff kjørte han på samme lag som TdF- vinner Greg LeMond. 1964 Bakgrunn: Utdannet tømrer, jobbet med sykkel og sykkelarrangement en årrekke. De siste tre årene som rittleder i Tour des Fjords Sivilstatus: Gift Barn: 5 barn Født:

9. Hva er tidenes største norske sykkelbragd? Uten tvil VM –gullet til Thor Hushovd.

16 GRUPPETTO # 10

10

PROLOG

Norges beste sykkelturer Hyggelig, omfattende og nyttig – omfine sykkelturer

Sykkel- kultur

Hver gang vi får en sykkelbok i hendene, er målestokken alltid; gir den oss lyst til å sykle? ”Norges beste Sykkelturer” beskriver hele 45 turer kom i bokhandelen på seinsommeren. Blir vi inspirert?

TEKST Eirik Arnesen

– Ønsker du deg en fantastisk fjelltur uten å slite for mye, spør forfatteren retorisk i Norges beste sykkelturer, og anbefaler buss til Tyin, mot Eidsbugarden, med båt over Bygdin og fortsette langs Jotumheimvegen – kan hende helt frem til Vinstra. Tursykkelboka fra tursykk- elveteran Sissel Jenseth er nett- opp en fabelaktig informasjons- bank for alle som har lyst til å sykle forholdsvis langt, for- trinnsvis i moderat tempo og gjerne med hjem-kjære-hjem i sidevesker.

Norges beste sykkelturer av Sissel Jenseth 258 sider Gyldendal Norsk Forlag as (Utgitt i samarbeid med Syklistenes Landsforening) Pris: Kr 399,-

Sissel Jenseth er en erfaren sykkelskribent, som helt siden 1980-tallet har skrevet en rekke ar- tikler og bøker om sykling og sykkelturisme. Hun har funnet plass til hele 45 turer fra Oslo / Oslofjorden, Østlandet Rundt, Sørlandet og dalstrøka innafor, Vestnorsk kystlandskap, Setertrakter og snau- fjell og områdene nord for Trondheim. Hver enkelt tur er beskrevet i en forholdsvis stramt redigert tekst. Du får vite det du trenger å vite. En nyttig faktaboks beskriver lengder, vanskelighetsgrad etc. Beskrivelser av hvilke turer somkan ”kobles” sammen er et snedig grep, som gjør at boka blir et særs nyttig verktøy.

Om ambisjonen er å komme deg raskest mulig fra Røros til Trondheim, er kan hende ikke dette boka for deg. Om du deri- mot kunne tenke seg å rulle avsted i rolig tempo, ispedd lange kaffepauser, kulturelle stopp og avstikkere for å fange gode motiver, vil du ha stor glede av Norges beste sykkelturer.

Bildestoffet er som forventet omfattende og fargerikt, men litt forutsigbart. Om vi skulle ha én innvendig måtte det være at vi

har sett de fleste av bildene tidligere. Rett nok er det greie illustrasjoner, men ut- valget kunne vært betydelig mer spenn- ende. Tilbake til spørsmålet – får vi lyst til å dra på sykkeltur etter å ha lest boken? Vel – vi har allerede merket av seks – syv aktuelle drømmeturer for kommende sommer. Det eneste vi trenger i tillegg, er en lettere guidebok. For gramjegeren blir Norges beste sykkelturer neppe med i sidevesken.

I Norges beste sykkelturer finner vi en fin blanding turer en greit gjør unna på en god dag – for eksempel Nesodden – Moss. Eller en kan gi seg i kast med Geilo – Larvik, en tur på bortimot 300 km. Hvert enkelt turkapittel avsluttes med et fint kart, som gir leserne rask og enkel oversikten. Vi finner også nyttige nett- ressurser, samt en enkel huskeliste for turen. Hus- kelisten fremstår imidlertid lite gjennomarbeidet, og vi anbefaler at en dobbeltsjekker med de mange ”how-to-pack”-oversiktene en finner på nett.

# 10 GRUPPETTO 17

SMÅTESTER

Bontrager Flare Tail Light Det er ikke bare i mørket det er en opplagt fordel at du synes i trafikken - spesielt bakfra. Må innrømme at jeg ikke har brukt baklys på raceren i dagslys selv. Etter å ha forsøkt Bontragers nye lys føler jeg meg tryggere i trafikken. Det er ingen tvil om at du er langt lettere å få øye på. Med 65 lumen som maks lysstyrke er dette et kraftig baklys. Bontager tok utgangspunkt i at 40% av alle sykkelulykker hvor biler er involvert er påkjøring bakfra. Det er fire forskjellig innstillinger på lyset. To er beregnet for kvelds- sykling og to for dagslys. Den som fungerer best i dagslys blinker i to forskjellige intervaller, noe som gjør lyset ekstra godt synlig. Da har

lyset en varighet på 5 timer 45 min før det må lades. Har du konstant 25 lumens varer lyset i 4 timer 15 min. I mørket trenger du ikke så kraftig lys og da varer batteriet mellom 21 og 23 timer. Med i pakken følger USB ladeledning. og fester til veske/ryggsekk og seterør. Festebraketten passer på setepinner mellom 22 og 35 mm. Har du en mer ekstrem aeropinne kan du

1-2 timer ekstra med litt dårligere lys for deg i de fleste tilfeller trygt hjem. Lykten lyser også på sidene, noe som gir en lysvinkel på 270 grader. Ladetiden fra tomt til fullt batteri er 2,5 timer, noe som virker å stemme når jeg ladet lykten.

bruke den medfølgende klipsen til å festen den bak på lomma e,l. En smart ting er at lyset reduseres når batteriet nærmer seg tomt.

Vekt lykt 36 g/festebrakett 24 g. (Foss Sykler/Trek) Pris: 599,-

Du ligger kanskje ikke våken om natta og tenker på styretapen på raceren. Det er verdt en ekstra tanke neste gang du skal bytte, eller bare ha lyst på en litt ny følelse på sykkelen uten å knuse sparegrisen. Lizard Skins kommer i tre forskljellige tykkelser, 1,8 mm, 2,5 mm og 3,2 mm. Jeg fryktet at 3.2 mm tapen kanskje kunne føles for tykk og bulkete, men tok gledelig feil. Ikke minst om du liker å sykle uten hansker er den meget komfortabel, samt at alle Lizard Skins styretaper har en overflate som gir deg et langt bedre grep enn andre. Den føles aldri glatt, selv ikke med vinterhansker. Den er mer elastisk enn andre typer og tapen på baksiden fester seg fint til styret. Lizard Skins DSP 3.2 mm

Vekt: 63 g (Deler A.S) • Pris: 499,-

Dekket er i 60 TPI vev og har et innlegg (SilkWorm) som skal gi bedre beskyttelse mot punkteringer. Et meget bra allround dekk. I motsetning til Campione som er uten mønster er Forza mønstret. Det har virket trygt og bra Maxxis Forza Pariserdekk 2C

på vått underlag nå i høst. Har blitt en del ufrivillg sykling på litt grove grusveier og jeg har ikke opplev punkterineger med disse dekkene. De var også greie å få på felgene uten de store problemene.

Vekt: 310 g (Deler A.S) • Pris: 749,-

18 GRUPPETTO # 10

Garmin Vector 2 - Langtidstest Inntrykk etter 4 måneders bruk Garmin Vector 2 var det nyeste innen wattmåling i første halvdel av 2015. Den bygger videre på Vector 1, med en rekke forandringer som i hovedsak handler om å gjøre livet lettere for forbrukeren. Vector 2, bygger på prinsippet om å måle effekten i begge pedalene for å gi deg mest mulig analysemuligheter. De har også funksjoner som lar deg analysere tråkk- effektiviteten og rundtråkk, samt fordelingen av kraft mellom høyre og venstre ben. Det finnes en versjon av Vector som bare måler watt i den ene pedalen, men Vector 2 måler i begge og det er verdt å nevne seg at de må brukes som et par og at du ikke kan dele settet på to sykler. Pedalene snakker med hverandre og du for ingen måling hvis ikke begge er med. I esken I esken finner vi alt vi trenger, med unntak av en momentøkkel og noen små umbrakonøkler. Som vi nevnte forrige gang så må du også ha en sykkelcomputer, for å registrere og vise målingene fra pedalene. Vi anbefaler at du bruker Edge 510/520/810/1000, da får du mest igjen for pengene. Settet består av følgende:

med. Deretter fester du podsene på pedalakslingen. Disse har en hengselmekanisme som lar deg ta de av og på uten å skru av pedalen. De festes med en liten um- brakoskrue og har en sensor som skal gå over krankarmen din og inn i pedalakslingen på innsiden av krankarmen. Det er dette som gjør at noen kranker ikke vil fungere. Det går på formen til krankarmen og tykkelsen på selve armen. Har du for store krankarmen vil ikke sensoren rekke fra pedalakslingen og rundt på baksiden. Podsene kan festes i alle retninger men Garmin anbefaler at du fester de rett ned når krankarmen står rett frem. Det er heller ikke forskjell på høyre og venstre. Når podsene er festet må du sjekke om de går klar av rammen og spesielt kjedet. Gjør de ikke det kan du prøve å ”space” de ut med medfølgende spacere mellom pedalen og krankarmen. Podsene har små lys på seg som lar deg se hva de tenker og gjør. Hva forskjellige farger og blink betyr står i brukermanualen, og er nyttig de gangene ting ikke fungerer som det skal. Når pedaler og pods er montert og ikke tar borti andre deler på sykkelen er faktisk jobben gjort. Neste steg er å sette opp computeren. Når du skru på en kompatibel Garmin-enhet vil den automatisk oppdage en kraftmåler og fortelle deg dette. Det du må huske på, som enheten din ikke forteller deg er at du må manuelt legge inn hvor lange krankarmer du har. Dette er med i beregningen av wattverdien, og ligger du inne med feil lengde her blir alt feil, så husk å gjør det med en gang. Etter det følger kalibrering. Noen kalibreringer gjør du når du har montert pedalene første gang eller hatt de av og montert de på igjen. Andre kalibreringer gjør du før hver tur. Når du kobler opp første gang blir du bedt om å sette vinklene på podsene. Dette gjøres ved å sykle med en be- stemt kadens, alt forklart underveis på skjermen. Når du har gjort det blir du bedt om å gjøre en 0-kalibrering. Dette må du også gjøre før hver tur, denne kalibreringen kommer alltid opp når kraftmåleren oppdages når du skrur på computeren. En siste kalibrering du må gjøre før hver tur er en såkalt dynamisk kalibrering, og den kalibrerer pedalene når du er klikket i. Denne er veldig enkel, men lett å glemme. Når du starter turen din, så trå opp litt fart før du trår baklengs åtte runder. Når du har gjort det får du beskjed om kalibreringen er i orden. Nå er du ferdig og trenger ikke bekymre deg for kalibrering lenger. Dette høres veldig vanskelig og tungvint ut, men det er det egentlig ikke. Du får beskjed om å 0-kalibrere

- Pedaler - "Pods" - Cleats - ANT+, stick - Skruer, skiver - Pedalnøkkeladapter (til momentnøkkel) - Brukermanual

Vekten på alle delene som skal på sykkelen veier totalt 350 gram, kun 175 gram pr pedal inkludert pod.

Montering Monteringen som er godt forklart i brukermanualen er svært viktig for å få korrekte data fra pedalene. Monterer du feil vil du få feilmåling, spesielt ved å stramme pedalene med for lite moment. Hele prosessen er forholdsvis enkel og hvem som helst kan få det til. Du begynner med å bytte dine gamle pedaler med Vector-pedalene, og strammer til med riktig moment ved hjelp av en momentnøkkel (medfølger ikke) og adapteren som følger

# 10 GRUPPETTO 19

SMÅTESTER

når du skrur på computeren og det med å trå bakover må du huske selv, det blir en vane. Siste punkt du må gjøre før første tur er å sette opp datafeltene på computeren din, til det du vil se på underveis. Alt av data, som computeren din kan fange opp blir lagret og kan analyseres i etterkant, men det du vil se underveis må du bestemme deg for på forhånd. Her har alle sin smak og behov, prøv deg frem de første turene og finn ut hva du liker og trenger. Lag for ek- sempel flere sider, med forskjellige datafelter på hver. Vi skal gå gjennom de mest interessante, som er unike for Garmin Vector. I bruk Vi testet pedalene koblet opp mot en Edge 510. Ute på veien fungerer Garmin Vector 2 som alle andre wattmålere vi har prøvd. Den viser watt og kadens. I tillegg, og det som er unikt med Vector 2, er sykkeldynamikk. Du kan få opp balansen mellom høyre og venstre ben, hvor i tråkket du har mest kraft og hvor mye av rundtråkket du faktisk bruker på å utvikle kraft, bare for å nevne noe. Det at Vector 2 måler effekten i begge pedalene gjør at du får mer korrekte målinger i forhold til målere som bare måler på en side. Det gjør også at dataene du får opp på skjermen når du sykler blir mer presise, både watt og tråkkfrekvens. Samtidig slipper du usikkerheten på om du trår mer eller mindre i det ene eller andre benet, noe som be- kymrer mange som har måling bare på en side, og der watten beregnes ved å gange målingen på en side med to, og anta at man produserer det samme med begge ben. Sykkeldynamikken forteller deg også dette, fordelingen mellom kraft i høyre og venstre ben. Du trenger ikke være redd for at noe skal bli ødelagt i en krasj eller at det mulig å trå podsen ned i asfalten i en sving. Det er tilnærmet umulig å komme borti og øde- legge noe som helst på pedalene ved vanlig

bruk. Når du løfter sykkelen inn og ut av biler osv. bør man riktig nok være litt opp- merksom på podsene. Vår erfaring sier at Garmin Vector 2 på mange måter er en svært påplitelig og presis wattmåler. Vi hadde lite trøbbel og de målingene vi fikk virket å være fornuftige og like fra gang til gang. Vi syklet i all slags vær og vasket sykkelen med pedalene på og det skapte ingen problemer. Vi støtte på to problemer underveis i test- perioden. Noen ganger slet vi med å få startet kalibreringen før en tur. Vi fikk be- skjed om at kraftmåleren var oppdaget og tilkoblet, men vi fikk ikke kalibrert. Nøyaktig hva det var vet vi ikke, men løsningen ble å

nøyaktig når denne kalibreringen skal gjøres. Den sier bare at etter man begynner å sykle og har kommet opp i fart skal man trå bak- lengs og du vil få beskjed om at kalib- reringen er utført. Vi prøvde som sagt alle mulige fremgangsmåter. Vi prøvde å gjøre før vi startet å sykle, etter vi startet å sykle, før vi startet aktiviteten, før vi startet stoppeklokka, etter vi startet stoppeklokka, alle mulige kombinasjoner. Ingen av delene hjalp. Sykkeldynamikk Den første er erfaringen vi fikk med sykkel- dynamikk er at det ikke er veldig behjelpelig når man er ute å sykler. Vi satt opp flere skjermer på Garmin-enheten får så se på de forskjellige funksjonene. De fleste funk-

ta ut batteriene og starte på nytt. Da virket alt som det skulle igjen. Podsene har et lite lys som blinker forskjellig, og med det for- teller deg hva status er. Ut i fra det kan man tyde hva et eventuelt problem er. Det krever at man står med brukermanualen i hånda og ser hvilken "kode" podsen prøver å for- telle deg. Den andre tingen vi slet med var den siste kalibreringen man skal gjøre, ved å trå bakover klikket i pedalene. Dette skal man gjøre når man har begynt å sykle og man skal få beskjed når kalibreringen er fullført, det fikk vi aldri. Vi prøvde alle mulige fremgangsmåter for å få det til, men vi fikk aldri beskjed om kalibreringen var i orden. Det brukermanualen ikke er tydelig på er

sjonene innenfor sykkeldynamikk er lettere å analysere i etterkant i Garmin Connect. Å sitte å se på rundtråkket eller hvor mange grader man begynner kraftfasen på er håpløst. Man kan se at tallene endres hvis man prøver forskjellige ting med tråkket, men om det er noe hjelp i der og da tror vi ikke. En ting er å sitte å stirre på skjermen å prøve å få et tall man ikke helt skjønner hva er til å forandre seg. Men for alle som har prøvd wattmålere før vet at man ikke klarer å ligge på en bestemt watt. Det er helt vanlig at watten fluktuerer over 50w over og under det du prøver å ligge på. Det samme gjelder for sykkeldynamikk. Derfor syns vi det var best å la sykkeldynamikk

20 GRUPPETTO # 10

være sykkeldynamikk og bare sykle. Når vi kom hjem og lastet turen opp på Garmin Connect, fikk vi mye større glede av dataene. Da kan man heller se på gjennom- snitt av forskjellige faser av turen. Har man for eksempel et mer effektivt tråkk under et intervalldrag enn det man har når man bare spinner bortover flata? Det kan du enkelt se i etterkant. Blir differansen mellom bena bedre eller verre etter hvert som du blir mer utmattet? En annen fin funksjon som er spesielt relevant for folk med skader eller hvis du for eksempel har byttet cleats (klosser) under skoene og er usikker på om de står riktig, er pedakloss posisjon. Det er et tall som forteller deg hvor mange millimeter fra midtpunktet på pedalen midtpunktet av kraften treffer. Med andre ord så sier den deg om du står midt over pedalen eller om du for eksempel står med cleatsene for langt inn eller ut. Og spesielt om det er vesentlig forskjell mellom cleatsene på høyre og venstre ben.

å forstå hva men egentlig ser på. På vår 510, får man bare tallet. Trolig er det bare Edge 1000 somman får fullt utbytte av alle funksjonene til Vector 2 frem på. Det er viktig å understreke at alle enheter som Garmin hevder er kompatible lagrer de samme dataene til analyse i ettertid. Det er altså bare fremvisningen på enheten som varierer mellom modellene. Konklusjon Garmin Vector 2 er et kjempeprodukt for alle som vurderer en wattmåler. Den er pålitelig og tåler all slags vær. Den er enkel å sette opp og i bruk. Den har mange flere funksjoner en det du har bruk for, men er du interessert og setter deg inn i alle de forskjellige funksjonene under sykkel- dynamikk har du et ekstremt proft måleut- styr. Vector 2 lar deg analysere syklingen din på en helt annen måte enn det som tid- ligere har vært tilgjengelig for folk flest, men det koster også deretter. For å få fullt ut- bytte bør da ha Edge 1000 og da havner vi på en utsalgspris på 18.798kr. Pris: 13.499,-

På vår Garmin 510 med nyeste program- vareoppdatering så savnet vi noe av den grafiske fremstillingen som Garmin viser på sine nettsider. Der ser man hvordan noen av funksjonene under sykkeldynamikk vises grafisk og med tall, noe som gjør det lettere

Ren MSM

daglig. Det er selvfølgelig ikke vitenskapelige resultater, men til- bakemeldingene har vært mindre stivhet/ømhet i muskulaturen enn vanlig etter flere dager å rad med harde treningsøkter.

MSM er et nytt kosttilskudd i Norge, men er høyt anerkjent ellers i verden. Særlig blant idrettsutøvere. En hard idrett som sykling medfører et stort forbruk av næringsstoffer. Muskelskader og be- tennelser oppstår som følge av treningen. Svovel, som MSM inneholder skal redusere betennelser, og beskytte mot muskel- skader. Harde og langvarige treningsøkter krever stor tilgang på svovel. I tillegg skal MSM være godt for ledd, brusk, energi, mage og tarm. Grunnen til at vi ble nysgjerrige på MSM var forsknings- resultater som viser til veldig gode resultater på restitusjon etter trening. Utøvere som har brukt MSM i 10 dager eller mer, har i studier vist en klar reduksjon i stølhet og såre muskler. Følger som betennelse og muskelskade etter hard trening viser seg å bli sterkt redusert ved inntak av MSM. MSM er også sertifisert «Sport Informed», et kvalitetsstempel som garanterer at produktet er trygt å bruke i forhold til doping, og anbefalt for toppidrettsutøvere.

Pris: 299,- (les mer på: renmsm.no)

4 av Gruppettos testere har gjennom 4 uker benyttet MSM

# 10 GRUPPETTO 21

22 GRUPPETTO # 10

SYKKEL-VM RICHMOND, USA

Howare you? How’s your day Sir? Have a nice day…

TEKST OG FOTO: Vidar Petterson

Enten kommer du til å hilse på alle du ser, eller aldri hilse på noen igjen.

# 10 GRUPPETTO 23

24 GRUPPETTO # 10

SYKKEL-VM RICHMOND, USA

L itt rart når alle kommer med en slags lykkeønsk- ning. Som en middels høf- lig nordboer kikker du gjerne bort på vedkommende du er nokså sikker på at du aldri tidligere har stiftet bekjentskap med. Du lurer på om du allikevel burde gjen- kjent vedkommende. Vi, altså oss nordmenn snakker normalt ikke til ukjente, men de fleste av oss er allikevel opplært til å gjengjelde en høflig tiltale. Innen vi får tenkt oss om er den tilsynelatende høflige personen da sannsynligvis enten på vei bort, eller har i hvert fall glemt at du eksisterer. Sannsynligvis begge deler. Som du forstår stikker det ikke veldig dypt. Men nok til at du til å begynne med føler deg litt util- pass – litt mindre høflig enn du burde ha vært. Det er bare i begynnelsen. Det går over. Kanskje det ikke er så dumt med litt innesluttede, smådystre og skeptiske nordboere allikevel…

Edvald kjørte sterkt i Libby Hill, den bratteste kneika. Sagan (t.h.) jobber hardt for å være med.

# 10 GRUPPETTO 25

D et er et samfunn med mange sider, og det meste er litt større enn vi er vant til, bortsett fra renholdsbud- sjettet på hotellet. Ikke spesielt sjarmerende å komme til en hotellseng med blod på lakenet. Vaktholdet En positiv overraskelse var vakter og politi. De var meget hjelpsomme og hyggelige. Her har vi noe å lære. Det er mulig å være fleksibel selv om det er et VM i

gatene, og selv om du har på deg en vest. De var hjelpsomme og det var lagt opp til mange overganger for publikum. Man kunne derfor enkelt komme seg rundt å se løpet på flere steder. Noe å ta med seg for arrangøren i Bergen. Byen er også preget av den store to- bakksindustrien som nå ikke er så stor lenger. Broket bybilde Det er en miks av moderne sky- skrapere blandet med gamle in- dustristrøk og typiske gamle

ops! Det ene øyeblikket er du i front av feltet og i neste øye- blikk ligger du der - bakerst. Under junior- rittet var det glatt brostein, og det var mange som veltet selv om det var bratt oppoverbakke.

26 GRUPPETTO # 10

SYKKEL-VM RICHMOND, USA

(over t.v.) Politi og vakter hadde en annen tilnærming til jobben enn det vi er vant til. Ikke i noe annet land er folk så opptatt av å ha ”sin egen greie.” Mye forskjellig å se på når du rusler gatelangs eller setter deg på en kafé og er tilskuer til livet. (t.h.) Ereitreiske Merhawi Kudus Ghebremedhin ble hyllet som en helt av mange lands- menn da han kjørte inn til 11. plass i U23 klassen.

regel ikke i nærheten av noen stenger, verken på innsiden eller utsiden, så hvorfor det heter det er jeg ikke sikker på. Men nå har det altså vært et nokså stor sykkeltilstelning i det store forjettede land mot vest. Et av våre større mediehus skrev i den sammenheng at vi kunne ta femmedaljer her i Richmond. Det hadde vært hyggelig, men det er nok bare å konstatere at en del norske medier burde konsentrere seg om andre ting enn sykling til de har forstått hva denne idretten er. Det er så mye som skal gå riktig vei, både for deg selv og lagkameratene om du skal komme på pallen i ritt som dette. Det er det som er noe av facina- sjonen for de fleste tilhengerne av denne beinharde sporten. # 10 GRUPPETTO 27

boliggårder i rød teglsten. Smale smågater krysses av brede avenuer som er gjennomgående årer i byen. Noe den manglet som VM-by, som jeg tror vil bli bra i Bergen, var et intimt sentrum. Et naturlig samlingspunkt hvor du kunne føle at det var et sykkel-VM i byen, også når rytterne var ferdige for dagen. Arrangøren i Richmond, som er hovedsetet i staten Virginia hadde laget en spennende og publikumsvennlig byløype med mange utfordringer. Stang ut!? Som du sikkert har fått med deg ble det for å bruke det noe slitte fotballuttrykket ”stang ut” i Rich- mond-VM. Norsk fotball er som

SYKKEL-VM RICHMOND, USA

(Under) UCI repr. måler hvor langt sykkelen går på en om- dreining. Juniorsyklene skal kun gå 7,93 m. (23 mm dekk). Lovlige gir kan være: 45x12, 48x13, 52x14, 53x15. og det er ikke utenkelig at han i sammen med Van Avermat som også var i tet med Edvald kunne hentet vinneren Peter Sagan før oppløpet. Alexander Kristoff endte også på fjerdeplass. Alle trodde han var borte etter den siste runden opp brosteinsbakken, men han har en utrolig evne til å hente det lille eks- tra. Etter rittet fortalte han at tok i så han kastet opp mens han satt på sykkelen på slutten. Edvalds lojalitet til laget og den for- utbestemte planen kan ha kostet han en medalje. Han var utrolig sterk i bakkene på den siste runden, I juniorklassen kjørte guttene aktivt og bra hele veien. Tobias Foss som har en bra spurt lå helt framme helt til kjedet hoppet av på utsiden av kranken og låste seg. Hele laget stoppet og ventet for å kjøre han opp, men det var siste runde og for kort avstand og gjøre det på.

TEMPO

Vasil Kiryienka, Hviterussland på vei til seier på tempoen.

D ynamikken i et sykkel-VM er litt rar. Alle går egentlig rundt og venter på finalen med proffrittet den siste dagen. Temporittene som alle går i begynnelsen av VM-uka er naturlig- vis ikke like spennende som fellesstartene som sedvanlig utgjør de siste tre dagene av et VM. Allikevel, det er noe spesielt med den ens- lige rytterens kamp mot klokken. Du ser smerten, du ser lidenskapen, og du ser skuffelsen når det ikke har gått så raskt unna som de siste måneder med forbered- elser skulle sørget for. Et av de mest forvirrede uttrykkene jeg så i Richmond var når den tyske tempo- kongen Tony Martin nærmest virret rundt på sykkelen etter målgang og tydeligvis ikke kunne forstå at han endte på en, for han meget skuffende syvende plass. Et annet spent og noe skuffet uttrykk var vår norske Truls Engen Korsæth i U-23 klassen som så bronsen forsvinne da den siste startende gikk i mål. Fjerdeplass i et sykkel-VM er selvfølgelig veldig bra, men for en med talent og ambisjoner er det ikke fjerdeplasser som står øverst på listen. I junior jenter var det også medalje- sjanser. Det ble litt nesten her og med femteplass til Susanne Andersen på felles- starten. 28 GRUPPETTO # 10

(Øverst) Tony Martin skuffet over en uvanlig plassering til han å være, 7. plass.

Ingvild Gåskjenn endte på for henne en litt skuffende 32. plass, men etter en tids sykdom kunne man ikke vente helt topp.

Cecilie Gotaas Johnsen kjørte inn til 25. plass på kvinnetempoen.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100

www.gruppetto-magasin.no

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease