Gruppetto SYKKELSPORT 10-2015

Rtt

ARCTIC RACE OF NORWAY 2015

vi planlegger veien videre sammen med ASO.

G: En hel landsdel er jo engasjert! Hvordan er det mulig? Hvorfor klarer Arctic Race å engasjere så mange? KED: Landsdelen har ikke store idrettsanlegg, og Arctic Race of Norway trenger ingen anlegg. Vi bruker bare den infrastrukturen som finnes i hele Nord-Norge. Det er ingen lokaliseringsdebatt med tanke på hvor start og mål på etappene skal finne sted, da disse forflytter seg fra dag til dag og fra år til år. I løpet av tre år har vi rukket å besøke store deler av Nord-Norge! Fra idé til realitet har alt av lag og foreninger,

neste tre årene, sier Knut-Eirik Dybdal, daglig leder for Arctic Race of Norway. Dybdal, kåret til «Årets Nordlend- ing» i 2013 selv om han opp- rinnelig er fra Andørja i Troms, fortsetter med glød i øynene og entusiasme i stemmen på en liten spørsmålsrunde med GRUPPETTO. Gruppetto: Årets utgave må ha vært en kjempesuksess! Hva er dere mest fornøyd med, og hva kan dere eventuelt bli bedre på? Knut-Eirik Dybdal: Vi er veldig godt fornøyd med den tredje ut- gaven av Arctic Race of Norway! Det ble en god sportslig kon- kurranse, vi fikk gode leveranser av alle vertskommuner, og publikum skapte en fantastisk stemning langs løypa! I oktober skal vi ha evaluering med alle involverte, og her vil vi nok finne noen punkter som vi kan forbedre oss på til neste år. G: Føler du at Arctic Race har funnet sitt format? Er det tanker om å utvide rittet med flere etapper fra dagens formel på fire? KED: Vi synes selv at vi har funnet et godt format. Logis- tikken er komplisert, det er langt å reise til Nord-Norge, og lagene som kommer for å delta må ha én

ekstra reisedag. Når det er sagt, så ønsker vi jo å utvikle oss videre, så det kan muligens komme flere etapper i framtiden. G: Det snakkes både om etapper på Svalbard og i Russland. Hvor konkrete er disse planene? KED: Vi har en visjon om å videreutvikle Arctic Race of Norway, og vi leker med tanken om å ha en prolog i Russland eller på Svalbard. Vi har allerede startet arbeidet med å se på hvordan dette kan gjennomføres i praksis! G: Vi har hørt deg si at dere over- hode ikke snakker om været på planleggingsmøter! Stemmer dette, og i så fall hvordan er det mulig med tanke på at været er så avgjørende for gode fjernsyns- bilder? Eksiterer det ingen Plan B hvis værgudene slår seg helt vrange? KED: Hehe… Sykkel er en uten- dørs idrett og vi planlegger for alle værforhold, men det stemmer at vi ikke har fokus på hvilket vær det blir. Det kan vi ikke gjøre noe med, uansett. G: Hvor avhengig er Arctic Race av franske ASO? Og er det et mål på sikt å gjøre seg uavhengig av ASO? KED: Uten ASO hadde Arctic Race of Norway aldri eksistert, og

næringsliv, politikere og privatpersoner vært med på å gjøre Arctic Race of Norway til det flotte arrangementet vi nett- opp har vært vitne til. Vi jobber hardt alle sammen med ut- viklingen av Arctic Race, og jeg tror dette er grunnen til suksessen. G: Hvilke lag og hvilke ryttere ønsker du å tiltrekke deg til rittet? Hvem vil du se sykle nord for polarsirkelen? KED: Vi ønsker rett og slett å ha de beste lagene i verden på start- streken i Arctic Race of Norway, men det er ingen selvfølge. Ved å skape et godt arrangement tror jeg det er mange lag og ryttere som ønsker å vinne sykkelrittet i de arktiske områdene i årene som kommer fremover. G

Nordlend- ingene stilte som vanlig opp i forskjellige former og laget fest. Verdensrekord med den lengste sammen- hengende sam- ling med folkedrakter ble det også.

38 GRUPPETTO # 10

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease