Gruppetto SYKKELSPORT 10-2015

SMÅTESTER

når du skrur på computeren og det med å trå bakover må du huske selv, det blir en vane. Siste punkt du må gjøre før første tur er å sette opp datafeltene på computeren din, til det du vil se på underveis. Alt av data, som computeren din kan fange opp blir lagret og kan analyseres i etterkant, men det du vil se underveis må du bestemme deg for på forhånd. Her har alle sin smak og behov, prøv deg frem de første turene og finn ut hva du liker og trenger. Lag for ek- sempel flere sider, med forskjellige datafelter på hver. Vi skal gå gjennom de mest interessante, som er unike for Garmin Vector. I bruk Vi testet pedalene koblet opp mot en Edge 510. Ute på veien fungerer Garmin Vector 2 som alle andre wattmålere vi har prøvd. Den viser watt og kadens. I tillegg, og det som er unikt med Vector 2, er sykkeldynamikk. Du kan få opp balansen mellom høyre og venstre ben, hvor i tråkket du har mest kraft og hvor mye av rundtråkket du faktisk bruker på å utvikle kraft, bare for å nevne noe. Det at Vector 2 måler effekten i begge pedalene gjør at du får mer korrekte målinger i forhold til målere som bare måler på en side. Det gjør også at dataene du får opp på skjermen når du sykler blir mer presise, både watt og tråkkfrekvens. Samtidig slipper du usikkerheten på om du trår mer eller mindre i det ene eller andre benet, noe som be- kymrer mange som har måling bare på en side, og der watten beregnes ved å gange målingen på en side med to, og anta at man produserer det samme med begge ben. Sykkeldynamikken forteller deg også dette, fordelingen mellom kraft i høyre og venstre ben. Du trenger ikke være redd for at noe skal bli ødelagt i en krasj eller at det mulig å trå podsen ned i asfalten i en sving. Det er tilnærmet umulig å komme borti og øde- legge noe som helst på pedalene ved vanlig

bruk. Når du løfter sykkelen inn og ut av biler osv. bør man riktig nok være litt opp- merksom på podsene. Vår erfaring sier at Garmin Vector 2 på mange måter er en svært påplitelig og presis wattmåler. Vi hadde lite trøbbel og de målingene vi fikk virket å være fornuftige og like fra gang til gang. Vi syklet i all slags vær og vasket sykkelen med pedalene på og det skapte ingen problemer. Vi støtte på to problemer underveis i test- perioden. Noen ganger slet vi med å få startet kalibreringen før en tur. Vi fikk be- skjed om at kraftmåleren var oppdaget og tilkoblet, men vi fikk ikke kalibrert. Nøyaktig hva det var vet vi ikke, men løsningen ble å

nøyaktig når denne kalibreringen skal gjøres. Den sier bare at etter man begynner å sykle og har kommet opp i fart skal man trå bak- lengs og du vil få beskjed om at kalib- reringen er utført. Vi prøvde som sagt alle mulige fremgangsmåter. Vi prøvde å gjøre før vi startet å sykle, etter vi startet å sykle, før vi startet aktiviteten, før vi startet stoppeklokka, etter vi startet stoppeklokka, alle mulige kombinasjoner. Ingen av delene hjalp. Sykkeldynamikk Den første er erfaringen vi fikk med sykkel- dynamikk er at det ikke er veldig behjelpelig når man er ute å sykler. Vi satt opp flere skjermer på Garmin-enheten får så se på de forskjellige funksjonene. De fleste funk-

ta ut batteriene og starte på nytt. Da virket alt som det skulle igjen. Podsene har et lite lys som blinker forskjellig, og med det for- teller deg hva status er. Ut i fra det kan man tyde hva et eventuelt problem er. Det krever at man står med brukermanualen i hånda og ser hvilken "kode" podsen prøver å for- telle deg. Den andre tingen vi slet med var den siste kalibreringen man skal gjøre, ved å trå bakover klikket i pedalene. Dette skal man gjøre når man har begynt å sykle og man skal få beskjed når kalibreringen er fullført, det fikk vi aldri. Vi prøvde alle mulige fremgangsmåter for å få det til, men vi fikk aldri beskjed om kalibreringen var i orden. Det brukermanualen ikke er tydelig på er

sjonene innenfor sykkeldynamikk er lettere å analysere i etterkant i Garmin Connect. Å sitte å se på rundtråkket eller hvor mange grader man begynner kraftfasen på er håpløst. Man kan se at tallene endres hvis man prøver forskjellige ting med tråkket, men om det er noe hjelp i der og da tror vi ikke. En ting er å sitte å stirre på skjermen å prøve å få et tall man ikke helt skjønner hva er til å forandre seg. Men for alle som har prøvd wattmålere før vet at man ikke klarer å ligge på en bestemt watt. Det er helt vanlig at watten fluktuerer over 50w over og under det du prøver å ligge på. Det samme gjelder for sykkeldynamikk. Derfor syns vi det var best å la sykkeldynamikk

20 GRUPPETTO # 10

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease