Gruppetto SYKKELSPORT 10-2015

Reise

FRA FJORD TIL FJELL TIL FJORD

Vestlandet – hvor skal du begynne?

TEKST OG FOTO: Vidar Petterson

25 km oppvarming En ting det er smart å sjekke før du ruller ut fra Årdalstangen er busstider fra Fodnes til Lærdal. Det er 25 nokså flate kilometer til Fodnes fra Årdalstangen. I den 6,6 km lange Fodnestunellen er det forbudt for syk- lister, så ta bussen fra Fodnes til Lærdal så slipper du ubehagelige opplevelser i tunellen. I Lærdal er det greit å ta en kaffe før du starter stigningen til File- fjell. Ut av Lærdal er det en hyggeligere og mindre trafikkert vei enn E 16 du med fordel kan velge. Det er først fylkesvei 271, og ønsker du å unngå E 16 enda lenger, noe som jeg valgte, kan du ta fylkesvei 272,

Innerst i Sognefjorden finner vi Årdal kommune. ”To av alt” kalles denne kommunen som har kostet på seg og utstyre de to stedene Øvre Årdal og Årdalstangen med to samfunnshus, to idrettshaller, to legesentre osv. Aluminiumsverket tyskerne startet oppbyggingen av under 2. Verdenskrig ble etter krigen over- tatt av staten. Senere har det vært kjent som Hydro Aluminium. Fra sommeren 2007 ble store deler av anlegget nedlagt og staten satt inn redningstiltak for den sårbare kommunen som var nokså om- stridte. NorSun solcellefabrikk og Dooria Dørfabrikk ble etablert med statlige midler. NorSun har slitt og Dooria Dørfabrikk er ned- lagt. Ikke uventet ble det en del protester fra andre norske sel-

skaper som drev med dørproduk- sjon da de over natten fikk en konkurrent etablert av den norske stat – ikke så rart.

Distriktspolitikken sørger for at vi beholder småsamfunnene selv om

det ikke alltid ”lønner seg.”

”Kraft nok i massevis - like over hodet, men det går dessverre ikke rett i beina!”

Langt hyggeligere å reise rundt her enn hos naboen i øst. Der kan du rope så

mye du vil i de store skogene, men du får ikke svar, det er ingen der.

Nok distriktspolitikk og aluminium. Det er sykle jeg har kommet hit for. Veier er det på vestlandet – over alt. Det er også bra med tuneller, både lange og korte så ta med lys.

44 GRUPPETTO # 10

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease