Gruppetto SYKKELSPORT 10-2015

STYRKEPRØVEN - 2016 • UTGAVE 50

VI STYRKER OSS

Av forskjellige årsaker gikk ikke alt på skinner i år. Det var mye nytt, og vi jobber hardt for forbedringer som skal gjøre neste års ritt til en bedre opplevelse. Den 50. utgaven skal bli den beste, sier daglig leder i Styrkeprøven AS, Morten Mørk.

TEKST OG FOTO: Vidar Petterson

2016 – forbedringer til jubileums- utgaven Tilbakemeldingene fra årets ritt har vært mange - både positive og negative. De fleste innvendingene gikk på for lite vakthold og for få løypeanvisere. Spesielt de siste milene fra Lillestrøm og til mål hvor løypa var helt ny i år opplevde noen ryttere at det var kronglete. Jeg ønsker ikke å for- dele skyld siden det er vi i Styrkeprøven som er ansvarlig for arrangementet. Det bør allikevel nevnes at firmaet vi hadde en av- tale med når det gjaldt vakter stilte med under 30% av det antall vakter de skulle i henhold til avtalen - de er ikke med neste år... Det var også problemet i målområdet når det gjelder høyttaler og speakertjenesten. Løypetraséen de siste milene er noe av det vi nå jobber mest med, og det som er sikkert er at den vil bli forenklet og for- bedret. Vi må prøve å komme oss ut på en av hovedveiene mot Oslo.

Forskjellige reaksjoner Med så mange syklister på veien som under Styrkeprøven blir det selvfølgelig mange for- skjellige opplevelser som høstes denne helgen. Motivet for deltakelsen er også vidt forskjel- lig. De Mange piner seg gjennom uten nevneverdig sykkelglede og sliter seg gjen- nom mil etter mil kun for å gjennomføre. Andre sykler av ren pasjon og koser seg selv om hver muskel i kroppen kjennes, ikke kun på grunn av smerte men også som en tilfred- stillenede følelse av å være med på noe spesielt. Sykling med startnummer er en ut- fordring både mentalt og fysisk. Vi merker det også på tilbakemeldingene. Noen er ikke fornøyde med å få en høflig e- post med forklaring på spørsmål - de skal snakke med lederen, i dette tilfelle meg, sier Morten. Andre igjen ringer, eller skriver at dette er det morsomste de har vært med på av sykling og prisgir de siste milene for at det ikke var på en kjedelig motorvei. At det faktisk

# 10 GRUPPETTO 69 STYRKEPRØVEN

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease