Gruppetto SYKKELSPORT 3-2014

TIPS - ERNÆRING

Olympiatoppens ernærings- eksperter på lag med Gruppetto!

Viktige tips: Ernæringsbehov under aktivitet!

Ina Garthe - daglig leder og fagsjef for ernæringsavdelingen.

Det er flere punkter man må ta hensyn til når det gjelder ernæring under trening og kon- kurranse og de viktigste er: Intensitet – Varighet – Tilgjengelighet – Toleranse.

Andre ́ Baumann er ernæringsfysiolog og fagkonsulent.

Intensitet Når intensiteten stiger øker kravet til energiproduksjon. Under langvarig trening og kon- kurranse er man derfor avhengig av høy energitilgjengelighet for å kunne prestere optimalt. Under fysisk aktivitet prioriteres blodet til muskulatur, hjerte og hjerne, og siden det finnes en begrenset mengde blod i kroppen må blodtilstrømningen til andre or- ganer reduseres, deriblant mage og tarm. Dette reduserer opptaket fra tarmen og langsomt for- døyelige matvarer med høyt inn- hold av fiber, protein og fett kan derfor være ugunstig. Under utholdenhetsaktivitet prioriteres lagrede sukkermolekyler (i form av glykogen) og fett, og intensiteten avgjør i hvor stor grad de ulike energikildene bidrar til energi- regnskapet. Siden vi nærmest har et ube- grenset lager av fett, men et be- grenset lager av karbohydrat, vil

Banan er den mest brukte energi- kilden i turritt. (T.h.) Edvald har hatt visse problemer med toleranse. Riktig tidspunkt for å prøve ut nye barer etc er ikke på startstreken, men gjennom forbered- elsene.

Heidi Holmlund er klinisk ernæringsfysio- log og fagkonsulent.

Mats Johansen er fagkonsulent.

nøye og reseptorer i hjernen påvirkes raskt av endringer. Gjen- nom leveren kan blodet få tilførsel av nye sukkermolekyler, men dette lageret er også svært begrenset. Faktisk kan en voksen mann på 70 kg ha et samlet lager av karbohydrat som tilsvarer 2-3 timer med høyintensiv løping/sykling, men disse lagrene er fordelt på alle muskelgrupper og kan bare brukes lokalt. Dette betyr at du kan gå «tom» i beina, mens du har mer glykogen igjen i overkroppen. Ved å få jevn ‹

“Konklusjonen er at man fortsatt er avhengig av karbohydrater, men mengden kan tilpasses ut ifra hvamagen tåler og varigheten på kon- kurransen”.

Anu Koivisto er klinisk ernæringsfysiolog og fagkonsulent.

Olympiatoppen

intensitet sammen med varighet i stor grad påvirke prestasjonen. Blodsukkernivåene kontrolleres

Ernæring

78 GRUPPETTO # 3

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease