Gruppetto SYKKELSPORT 12-2016

TIPS - ERNÆRING

Sesongen er her nå Unngå sykdom!

Den største utfordringer for syklister som trener mye om vinteren er å holde seg frisk! Kan kosttilskudd være nyttig for å unngå store hull i treningsdagboken?

Morten Mørland

Salg av kosttilskudd har blitt en milliard bedrift, og når vinteren nærmer seg skyter salget til værs. I 2012 ble det utført en markedsanalyse av firmaet ”GfK Norge”, som anslo et salg av kosttilskudd i Norge var på omlag 2,3 milliarder kroner årlig (alle typer slankemidler var unn- tatt i registreringen). Enten det er produkter som gir lovnader om et sterkere immunforsvar, eller som skal redusere eller forkorte inn- truffet sykdom, lever vi i håpet om at disse lovnadene kan gjøre underverker. Trening og immunforsvar Hva skjer med kroppen og immunforsvaret når man trener over lang tid eller med høy in- tensitet? Både underveis og i etterkant svekkes immunforsvaret av denne typen trening. Det finnes flere grunner til dette. Treningen i seg selv gir en økt belastning på kroppen, som resulterer i økt produksjon av stresshormoner slik som adrenalin, noradrenalin, kortisol, veksthormoner og flere cytokiner (1). Denne økningen i stresshormoner resulterer igjen i en endring av antall hvite blod- celler. Samtidig som antallet reduseres vil også cellenes funk- sjon påvirkes, gjennom en svekket evne til å gjøre jobben sin, nemlig å drepe virus og bakterier. Denne immunologiske reaksjonen på trening har ført til utarbeiding av teorien om et ”åpent vindu” under og etter trening. Det vil si en pe- riode etter trening hvor kroppen

Fakta “Både underveis og i

etterkant av hard trening svekkes immunforsvaret.”

er ekstra sårbar for mottagelse av sykdom, på bakgrunn av det reduserte immunforsvaret. Hvor lenge dette vinduet er ”åpent” henger naturligvis sammen med varigheten og intensiteten av treningen, men normalt sett vil de 2-3 første timene etter trening være særlig sårbare. I viktige trenings- og konkurranse- perioder kan det derfor være eks- tra viktig å ta hensyn til dette ved å være påpasselig med hygiene, samt å hvile godt umiddelbart etter trening. Ved å unngå store folkemengder i denne perioden vil også risikoen for sykdom reduseres dramatisk. Antioksidanter mot sykdom? Kroppens celler angripes kon- tinuerlig av frie radikaler som forårsaker skade på cellene. Dette kan på mange måter sammenlignes med den kjemiske reaksjonen som forekommer når en spiker ruster. Oksygen som fritt radikal angriper jernet, og setter i gang en oksidasjonspro- sess som kommer til syne i form av rust. Etter mange år med rust, vil spikeren stadig bli svakere og mindre. Slik er det også med celler i kroppen vår, bare at pro- sessen foregår mye raskere.

Morten er utdannet ernæringsfysiolog, og tar nå også en spesialisering innenfor idrettsernæring gjennom IOC. Han driver firmaet "Finishline", og rådgir innen ernæring og trening. Morten har flere år som syklist bak seg, hvor han syklet for "Team Sparebanken Sør". Hans høydepunkt i karrieren var NM-gull i lagtempo med Thor Hushovd på hjemmebane i Grimstad i 2013. Morten jobber i dag som trener for flere av rytterene og er ansatt som lagets ernæringsfysiolog. Samtidig er han også ansatt i olympiatoppens ernæringsavdeling.

Ernæring

86 GRUPPETTO # 12 1

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease