Gruppetto SYKKELSPORT 12-2016

redusere omfanget av allerede ut- løst sykdom. Det store spørsmålet er om disse tilskuddene har en positiv effekt, eller om det populært sagt er ”penger rett i dass”? (Ettersom nyrene vil skille ut overskuddet av mikronærings- stoffer i urinen). I følge IOCs kon- sensus på idrettsernæring, som igjen olympiatoppen baserer sine anbefalinger på, er det så langt ingen solid forskning som kan vise til signifikante positive ef-

antioksidantene er vitamin C og E, samtidig som det finnes en rekke karotenoider og plantefenoler. Store inntak av vitamin C i forbindelse med for- kjølelse har blitt et velkjent grep mange benytter seg av. Blant idrettsutøvere, og befolk- ningen for øvrig, er det som sagt svært vanlig å innta slike typer antioksidant tilskudd for å prøve å redusere risiko for sykdom, eller

Antioksidantenes oppgave er å beskytte cellene våre mot denne oksidative skaden og redusere det oksidative stresset som cel- lene påføres fra frie radikaler og andre reaktive oksygen- og nitrogen forbindelser. Trening øker kroppens produksjon av frie radikaler i kroppen, og på bakgrunn av dette hevdes det at et tilskudd for å redusere denne produksjonen vil være gunstig for å øke prestasjon. De mest vanlige

Fakta “Normalt sett vil de 2-3 første timene etter trening være særlig sårbare.”

# 12 GRUPPETTO 87

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease