Gruppetto SYKKELSPORT 28-2019

Rtt

LITT SYKKELCROSS HISTORIKK

over gjerder og hva man ellers trodde var den ras- keste veien kunne tas i bruk. Førstemann til den neste byen vant. Så man et godt synlig landemerke som et tårn, kirkespir eller lignende ble det ofte målet.

Det var allerede den gang brukt av landeveisryttere for å holde seg i form gjen- nom vinteren da det var pause i rittene. P å kalde dager var løpeturene over hindere en måte å holde

varmen på. Franske Daniel Gousseau arrangerte det første nasjonale mester- skap i 1902, som var det franske. E tter Oktav Lapize seier i Tour de France i 1910 stilte han i sykkelcross ritt

O pphavet til sykkelcross er det flere meninger om. Den mest utbredte er at sykkelgrenen har sitt ut- spring i Frankrike. At det hadde sin start i Europa er det derimot ingen uenighet

om. De tidligste historiene, stammer fra 1900 og for- teller om ryttere som kjempet om å komme først fram til en bestemt by. Da var det tillatt med snarveier. Åkre, gårdstun,

74 GRUPPETTO # 28

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease