Gruppetto SYKKELSPORT 20-2017

LEI AV TERRENG, GRUSVEG OG ASFALT? HVA MED EN SYKKELTUR PÅ SKINNER. Sykkel-eventyr på tre hjul ogmed ett gir

Sommeren gjennom kan du sykle dresin på det nesten to mil lange sidesporet mellom Sira stasjon på Sørlandsbanen, og Flekkefjord sentrum, helt vest i Vest-Agder. 17 uopplyste tunneler. Mange av dem bekmørke. Et par av dem godt over kilometeren lange. Gruppetto tok turen i sommer og kombinerte den med spennende langturer på landeveg de øvrige dagene.

TEKST OG FOTO - Per Ivar Henriksbø

Å sykle med én og samme utveksling bortover, op- pover og nedover, er nok uvant for de fleste av Gruppettos lesere. Men faktisk er en tur med dresin god trening. Dessuten en estetisk og særdeles spennende opplevelse. Reisen med Flekkefjordbanen starter nesten på havnivå på skysstasjonen i Flekkefjord. Etter under hundre meter bærer det rett inn i den første tunnelen. Den er ikke lang, men svinger og er derfor helt svart. Lykt og hjelm er obligatorisk. Sporer du av inne i en tunnel, er du nærmest hjelpeløs uten. Sporet går dels gjennom bebygd strøk det første og aller siste stykket. Det passerer vann og fjell, og gjennom store deler av midtpartiet er bebyggelse sjelden. Ikke lenger togdrift Mellom Flekkefjord og Sira er det omtrent like mange holdeplasser som det er tunneler. De var viktige mens det fremdeles gikk persontrafikk på linja. Den ble nedlagt fra årsskiftet 1990/1991. Da hadde banen vært en sentral kommunikasjon opp til Sør- landsbanen i over hundre år. Fram til 1960-tallet gikk det også

mye godstrafikk på banen, fordi Flekkefjord hadde mye industri og sjøfart. I mange år sto deler av banelegemet i fare for å gro igjen. Inntil en håndfull jernbanevenner og lokalhistorisk interesserte be- gynte å jobbe for å bevare banen og kanskje få i gang en måte å bruke den igjen. De siste årene har dresindriften vokst og blitt bedre og mer profesjonelt organisert. I stedet for noe tilfeldige tids- punkter, er det i dag utleie klokka 12 og 16 daglig i sommersesongen. Flekkefjordsbanen har dessuten kjøpt inn hjelmer og refleksvester til utlån. I stigningene mellom Loga og Flikkeid går traseen stadig høyere oppe i skrenten. Det er bratt og høyt ned. Midtvegs ligger Flikkeid stasjon. Der står fremdeles vanntårnet fra årene da damplokomotiv trakk gods og personvogner. Dessuten er det dobbeltspor over stasjons- området. Resten av banen er enkeltspor. Det innebærer at hvis to dresiner møtes, må den ene løftes av mens den andre passerer. De fleste dresinene er tandemsykler hvor to kan sykle, mens to til (f.eks. barn) har plass på en liten benk. Flekke- fjordbanen, som eierselskapet

96 GRUPPETTO # 20

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease