Gruppetto SYKKELSPORT 20-2017

Sørlandsbanen og møter togene der. reisen tilbake til Flekkefjord er like spennende som oppover. Er du ført i køen, bør du vente med å snu til de øvrige dresinene er kommer til endestasjonen. Eventuelt sørge for å møte dem og løfte dresinen av inntil alle har passert før du for- tsetter turen tilbake til Flekkefjord. Satsen på 500 kroner er per dresin. det vil si at du betaler det samme om du er én, to, tre eller fire om bord. Verdt hver krone enten du gjør reisen som mosjon/trening/opplevelse, eller som familieutflukt. Flekkefjord-området har en rekke flott rutevalg for korte og lengre landevegsturer. De fleste ganske så kuperte.

fektive klossbremser som er enkle å betjene. Endestasjonen er Bakkekleiva, siste holdeplass før Sira stasjon. der er banen stengt med bom for å unngå av brukerne kjører ut på

heter, har noen få singeldresiner. Likevel er det fullt mulig å kjøre tandemdresin alene. Den er dog litt tyngre. Hoved- utfordringen er likevel å løfte den av eller snu den. Det går, men best å være to. Høyere topphastighet enn 25-30 km/t er vanskelig. Ned- over vil høy fart føles noe utrygt. Men dresinene har ef- Ut på veien Dagen etter dresinturen, var det tilbake til racersykkelsen. Fra Flekkefjord sentrum gikk turen vestover fylkesveg 44 i retning Åna Sira som ligger akkurat på grensa til Rogaland. Der- fra mot Jøssingfjord med sin smale, svingete og bratte bakke, gjennom tunnel og over fjellet til den siste slake og lange nedkjøringen til Sokndal. Litt vest for Sokndal sentrum tok jeg av i retning Heskestad som ligger ved E39, et stykke øst for Egersund, i stedet for å fylke FV 44 videre mot Egersund. Fra Heskestad ble jeg tvunget ut på E39, som jeg fulgte i ca 15 km. østover til Moi. Derfra fant jeg gang- og sykkelveger mot Tronvik. Målet var Tronåsen, landets kanskje bratteste bakke for sykling og bil. Den gamle hovedriksvegen over mot Sira i Vest-Agder, har ifølge Statens vegvesen en stigningprosent på 1:4. Lengden fra bunn til topp er snaut to kilometer fordelt på 8 serpentinsvinger, men føles som to mil, så bratt er det. jeg hadde valgt klatresykkelen min for denne turen, fordi den har kompaktkrank 50-34-utveksling og 11-28 kassett bak. Det var jeg glad for, for jeg måtte ligge på 34- 28 hele stigningen. jeg hadde 28 mm dekk. Underlaget er nemlig meget rufesete. Tronåsen er så bratt at den gjør vondt hele vegen. Fra toppen går det nedover tre krappe svinger, så flere slake strekker på grus i retning Sira. Drefra kan en sykle mot E39 og følge hovedvegen tilbake de snaut to milene til Flekkefjord. Jeg valgt derimot den alternative returen. Nord for Sira jernbanestasjon, går

det grusveg til fjellbygda Ersdal ovenfor Sirdalsvannet. Vegen er helt grei med litt røffe landevegsdekk. I retning Gyland er det dels asfalt, men den er dårlig. Fra nedre Gyland følges lokalvegen mot Flekke- fjord igjen, men du må krysse E39 én gang. Ialt ble turen 112 kilometer med et utall høydemeter. Den andre anbefalte langturen går fra Flekkefjord går mot nedre Gy- land, i retning Feda mot Liknes i Kvinesdal, opp Kvinesheia, over til Kvås, nordover mot Eiken, over Hadelandsheia til Kvinlog og Kråke- land, så tilbake mot Gyland og Flekkfjord. Ca 15-16 mil og nok høydemeter til at det ikke blir kjedelig. G

# 20 GRUPPETTO 97

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease