Gruppetto SYKKELSPORT 19-2017

19

PROLOG

Sykkel- kultur

GjennomTrump-land på to hjul

ANMELDT AV Per Ivar Henriksbø

Aftenposten-journalist Gunnar Kagge er en dedikert hobby- og tursyklist. Når en lang sykkeltur blir mer enn en for- telling om Strava, utstyr og skryteliste over steder en har besøkt, er den verdt å ta del i. I forbindelse med oppkjøringen til den amerikanske presidentvalgkampen og Aftenpostens dekning av den, fant jour- nalist Kagge på at han ville sykle fra øst til vest gjennom landet, fra Washington DC i District of Columbia (deravDC) til storbyen Seattle i staten Washington. Trass i avis- ledelsens mangel på entusiasme, fikk han til sist tillatelse. Turen resulterte i en rekke

dier stort sett dekker USA og amerikansk politikk. Det Amerika han gjør oss kjent med fra sykkelsetet er nemlig langt mer mangfoldig enn det USA Gro Holm og Tove Bjørgaas forteller om via mikrofon og kamera foran kamera ved Det Hvite Hus. Mellom linjene har Kagge smettet inn filosofiske betraktninger rundt sykling og politikk. Ogsså referanser til spillefilmer som «Winter´s Bone» og «BroadbackMountain», farger og forklarer een god del om enkeltsteder han besøker. Han forteller at mange han møtte sa at han var den første journalisten de noen gang hadde sett, truffet eller snakket med. Slikt sier mye. G jestfriheten han beskriver er nesten like grenseløs som det er uforståelig at såmange amerikanere (og nordmenn) stemmer mot sine interesser. Hvor hensynsfulle mange bilister er overfor syklister, er sikkert overraskende for mange. Noen innvendinger og litt pirk kan jeg ikke unnlate å nevne: Kagge skriver om bikkjer som jaget ham, spesielt i én bestemt stat. Dog uten å forklare at grunnen til at løse hunder løper etter syklister, er at de oppfatter oss som dyr, ikke mennesker. I et par tilfeller roter hanmed bøyning av svake og sterke verb. Han skriver at det spanske ordet «pueblo» betyr by. Det betyr landsby. På 290 sider er det grenser for hvor dypt og grundig en sykkelreporter kan gå. Noen ting blir kanskje litt overflatisk. I det store og hele har syklister og for den saks skyld ikke-syklister likevel langt større nytte og glede av å lese Kagges bok enn å følge NRK og TV2s nyhetsdekning av USA.

GUNNAR KAGGE Gjennom Trump-land på to hjul Forlag: Kagge forlag

FOTO: Sturlason

avisreportasjer. På vårparten 2017 komogså beretningen i bokformover ca. 290 sider. Blant de mange sykkelbøkene som er gitt ut og som jeg har lest, er dette ei av dem som absolutt er verdt å skaffe seg. Min sykkelkompis fikk låne eksemplaret mitt før jeg tok fatt på boka. Han har nemlig sjøl gjort som Kagge, syklet USA på tvers. Riktig nok motsatt veg, fra Seattle i vest til Boston i øst. Da jeg fikk tilbake boka, ga han terningkast 5 for fortellingen, 3 for det sykkelfaglige. Undertegnede og de fleste med meg, stiller uten erfaringen det er å sykle tvers over USA. Jeg valgte å gå løs på boka med åpne sanser og uten å være for- utinntatt.

Kagge forteller kronologisk. Mellom alle opplev- elsene og skildringen av møtene sine med mennesker han treffer, legger han inn oversiktlige fakta om samtlige dagsdistanser. I korte kapitler orienterer han også om sykkel, utstyrsgruppe, bagasje og hvorfor han gjorde nettopp disse valgene da han planla den lange reisen. På de innledende dagsetappene hadde han dessuten følge av ektefellen sin, inntil hun reiste hjem til jobb og familie i Norge. Han beskriver vær, vind, landskap og tettsteder/byer. Jevnlig krydret med faktakunn- skap han har samlet opp gjennom sitt lange liv som journalist – herunder tidligere opphold i USA. Motivet for å skrive boka har åpenbart vært å hjelpe oss til å forstå det amerikanske samfunnet utenfor Washington DC og New YorkCity. Uten at han skriver det direkte, kunne jeg lese en viss kritikk av hvordan norske me-

«Kunsten å sykle USA på tvers» er ikke primært ei bok om sykling, sjøl om den selv- sagt også handler om å sykle langt og lenger enn lang. Sykkelen er mer et verktøy – selve redskapen – journalisten/forfatteren bruker for å komme i kontakt med mennesker som kan fortelle hvordan de lever og hvorfor de mener og stemmer som de gjør. I en tid hvor trenden ser ut til å gå mer og mer i retning «eventyrsykling» - sykkelsportens motsats til randonee på ski – er det jo møter med mennesker og opplevelsene langs vegen mer enn puls og terskelwatt, som gjør hobbyen vår så morsom. For alle som ønsker å gjøre denne lange reisen uten å dra fysisk over, er boka en absolutt lesverdig dokumentar. For de som faktisk drømmer om å legge ut på en lignende sykkelreise, uten betydelige erfaringer, er Kagges bok helt sikkert til god hjelp i planleggingen. G

20 GRUPPETTO # 19

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease