Gruppetto SYKKELSPORT 19-2017

TIPS - ERNÆRING

Ernæring på langturer

Hvordan forbereder du deg for å få best mulig treningsutbytte av de lange turene?

Når temperaturen stiger og ferien nærmer seg er det fristende med litt lengre treningsturer på sykkelen. Det finnes mange meninger om hva som er den perfekte blandingen av intervall- langkjøringsøkter osv. En ting er riktignok helt sikkert; dersom langturene ikke gjennomføres på en god måte, kan effekten være en helt annen enn det man i utgangspunktet hadde som mål med denne typen tren- ing. Hva er egentlig målet med en langtur? Dette er kanskje et inn- lysende spørsmål for noen, men altfor mange har ikke noe godt svar på dette. Fett- forbrenning, tenkte du kanskje nå? Ja, men hva be- tyr egentlig det? Det er nemlig ikke slik at vi nødvendigvis kjører lang- turer for at kroppen skal ”brenne” mer av det lagrede kroppsfettet vi har. Gjen- nom en kortere intensitets- økt kan man potensielt opp- stå et høyere energiforbruk enn ved en rolig langtur. Når man snakker om å øke kroppens fettforbrenning gjennom lange rolige turer, snakker man i hovedsak om å øke musklenes evne til å benytte seg av fettsyrer i

energimetabolismen (som kort fortalt betyr å bli mer effektiv til å omdanne fett til energi ved en høyere intensitet!). Samtidig har man naturligvis flere andre ef- fekter som å øke antall mitokon- drier i musklene (som igjen er underliggende for å få til over- nevnte) eller rett og slett bli vant ”Gjennomen kortere intensitets-økt kanman potensielt oppstå et høyere energiforbruk enn ved en rolig langtur. Nårman snakker omå øke kroppens fettforbrenning

Morten Mørland

Morten er utdannet ernæringsfysiolog, og tar nå også en spesialisering innenfor idrettsernæring gjennom IOC. Han driver firmaet "Finishline", og rådgir innen ernæring og trening. Morten har flere år som syklist bak seg, hvor han syklet for "Team Sparebanken Sør". Hans høydepunkt i karrieren var NM-gull i lagtempo med Thor Hushovd på hjemmebane i Grimstad i 2013. Morten jobber i dag som trener for flere av rytterene og er ansatt som lagets ernæringsfysiolog. Samtidig er han også ansatt i olympiatoppens ernæringsavdeling.

gjennom lange rolige turer, snakkerman i

hovedsak omå økemusk- lenes evne til å benytte seg av fettsyrer i energi- metabolismen.”

til å sitte lenge på sykkelen for å få en god arbeidsøkonomisk- og ef- fektiv sittestilling. Altfor mange tror at flest mulig timer på sykkelen (langturer) er alt som skal til for å bli bedre. Svaret er nok udiskuterbart tvetydig, men en ting er sikkert; for å forstå kroppens respons på treningen, må man også ha et innblikk i hva som faktisk skjer under slike tren- ingsøkter.

Ernæring

80 GRUPPETTO # 19

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease