Gruppetto SYKKELSPORT 24-2018

Sykkel- kultur

Tormod Hansen

SYKLING UTEN ALDER DUGNAD FORDE SOM IKKEKAN SYKLE SELV

P å BikeExpo møtte jeg blide Tormod Hansen som er frivillig ved Men- stad Frivilligsentral i Skien. Han fungerer som daglig leder i SUA (Syk- ling Uten Alder). Frivillighet Alt arbeid i SUA er basert på frivillighet. Det vil si at man ikke får betaling for arbeid man utfører. Man skal heller ikke ha utgifter. Derfor yter vi gratis hjelp mot at de forskjellige brukerstedene og dekker eventuelle rei- sekostnader. Tanken er å skape en bedre alderdom for de mange som har problemer med å komme seg ut på egen hånd. Syklene som har plass til to passasjerer foran har også el-motor. Da blir ikke terskelen for at de som ønsker å være frivillige piloter så høy. Man trenger da ikke å være i spesielt god form. Mange kommuner bidrar i tillegg til de mange organisasjoner som bidrar, og i tillegg får vi gaver fra forskejllige stift- elser. Positiv effekt Tormod forteller om alle positive ef- fektene turene har på deltakerne. Humøret blir bedre, og for noen går medisineringen ned. Mange eldre som blir dårlig til beins blir ensomme og inaktive. Det er selv- følgelig ingen kostnader for de eldre som er med på tur. G

I 2012 ble bevegelsen ”Sykling Uten Alder” startet i Danmark av Ole Kassow. På kort tid har bevegelsen nå spredt seg til 25 land, og i Norge er det nå 200 steder som har startet opp.

# 24 GRUPPETTO 47

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease