Gruppetto SYKKELSPORT 24-2018

TIPS - ERNÆRING

Passerer du skilter som dette på din vei - på sykkelen? Ikke så vanskelig å forstå hva som er smartest inntak.

proteininntak, og gode proteinkilder til hvert måltid.

Fiber- Et fiberinntak på anbefalte 25-35 gram daglig er i likhet med proteiner viktig for å gi god metthet, men også for god tarmfunksjon. Sørg derfor for et regelmessig inntak av fullkornsprodukter som er rike på fiber. Med på kjøpet får man også mer vitaminer og mineraler i disse produktene versus de mer raffinerte variantene som lyst brød, hvit ris etc.! Tilsatt sukker og salt- Verken salt eller sukker har noen hensiktsmessige helsefordeler, snarere tvert imot. Dette er bakgrunnen for at man bør redusere det totale inntaket av disse. Sukker gir mye energi, men svært lite viktige næringsstoffer. Salt i for store mengder kan på sin side øke risiko for flere livsstils- sykdommer, deriblant høyt blodtrykk og hjerte-kar sykdommer. Negative effekter Når vi snakker om vektreduksjon er det også viktig å være klar over at dette også kan ha en rekke kon- sekvenser. Dersom du i utgangspunktet har en normal/lav fettprosent kan du være svært nær din egen grense for hva kroppen tåler, og risikoene/kon- sekvensene blir større. Faller man inn under kategorien ”overvektig” og mosjonerer for de helse- messige gevinster, er bildet naturligvis et annet og en vektreduksjon vil kunne være fordelaktig for en bedre helse. Ofte handler en vektreduksjon innenfor idrett om justering av noen få gram/kilo fettmasse eller

muskelmasse, for å op- timalisere kroppssammenset- ningen. En svært bekymrings- full trend er at tanken om en lavest mulig fettprosent be- gynner å bre om seg, og særlig blant stadig yngre utøvere i idrettsmiljøene. De ser mot sine profiler og ”topper” innen- for idretten, og sammenligner seg med dem. Det de fleste ikke klarer å se, er at disse utøverne har holdt på i mange år, og har formet sin kropp over tid. Dette har ikke vært noen ”quick-fix”. Mange utøvere, og særlig de unge, ødelegger deres fysiske utvikling ved å manipulere vekt i for tidlig alder eller på feil måte. Hva skjer med kroppen? De fleste som skal ned i vekt har som hovedmål å miste fett- masse. Problemet som oppstår

når kroppen er i en negativ energibalanse, er at en rekke andre prosesser enn lipolysen (hvor man bryter ned lagret fett- masse til bruk som energi) også inntreffer. I kroppen har vi en kontinuerlig sirkulering/ remodulering av proteiner. Aminosyrer (byggeklossene i proteinene) brytes ned, og vi er- statter disse med nye gjennom kosten. Dersom tilførsel gjen- nom kosten ikke er tilstrekkelig, vil kroppen raskt gå inn i en negativ energi- og proteinbalanse. En stor andel av kroppens proteiner omdannes i denne fasen til ketoner, kroppens ”egenproduserte” glukose. Disse prosessene resulterer i at man særlig i startfasen bryter ned mus- kulatur, samtidig som man mister fettmasse. Hjerne og nervesystem er i tillegg helt

58 GRUPPETTO # 24

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease