Gruppetto SYKKELSPORT 24-2018

TEST FUJI

Fuji SL 2.1 Di2 Disc LE

V i har tidligere testet versjonen med mekanisk giring og felgbremser, så sykkelfølelsen er ikke helt ukjent. Fordelene, eller forskjellene på mekanisk med felgbremser og elektronisk giring med skivebremser gjør syklingen mer be- hagelig, men vekten går opp. Du merker det til en viss grad i akselra- sjoner og klatringer. Gevinsten får du med presis giring uten kabler som trengs å strammes, og i utfor- kjøringene spesielt er bremsene

kraftigere og effekten bedre. Jeg liker også at det er ”flat mount” bremsekaliper- fester. Det betyr at du ikke trenger adaptere, og det reduserer faren for at bremsene subber. Hjulavstanden er noe forlenget på den siste modellen. Du merker ingen forskjell i rammen i forhold til fleks. Kjedestagene er kraftigere og bidrar til at rammen har fin respons når du trår til. Gevinsten er en stabil og trygg sykkel i utforkjøringene.

De tynne setestagene er utformet for å gi mer komfort, noe som også fungerer bra. Vi har i denne testen hatt med flest aero- rammer, og det er interessant å bytte mel- lom dem og den mer konvensjonelle Fujirammen. Det er en forskjell, du får en mer komfor- tabel sykkel. Skal du på lang tur med dår- lige veier får du plass til 28 mm dekk. En annen fin ting er at skrårøret lages i forskjellig diameter tilpasset ramme-

70 GRUPPETTO # 24

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease