MERITUM 4 (71) 2023

68

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 

RENATA RUDNICKA

Dla zaawansowanych uczniów można polecić kurs bezwzrokowego pisania połączony z grą platformową. Mimo że kurs jest w języku angielskim, trzecioklasiści poradzą sobie z nim bez problemu. Znajdą tam fil- miki wprowadzające podstawowe ćwiczenia oraz gry.

Rysunek 12. Podstawowe ćwiczenia w kursie pisania bezwzrokowego

Rysunek 13. Atrakcyjna gra w kursie pisania bezwzrokowego

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker