MERITUM 4 (71) 202367

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny

POCZĄTKI Z KOMPUTEREM JUŻ W NAJMŁODSZYCH KLASACH

Najlepiej poznajemy klawiaturę, gdy uczymy się pisać bezwzrokowo, to zadanie jednak bardziej przyda się III klasie. Z pierwszakami najlepiej zacząć od zabaw, choćby takich, jakie proponuje platforma abcya.com 3, np. gra polegająca na wciskaniu liter, które pojawiają się na sztucznych ogniach. Prawidłowo wciśnięta litera wywołuje pokaz fajerwerków.

Rysunek 10. Gra sprawnościowa na znajomość klawiatury

Kolejnym etapem nauki obsługi klawiatury są ćwiczenia na platformie pisupisu.pl 4. Dzieci poznają tam rozlokowanie liter na klawiaturze, jak wykorzystywać przyciski specjalne, aby tworzyć wielkie litery czy polskie znaki. Dodatkowym wsparciem jest wyświetlona klawiatura ze wskazaniem właściwego znaku.

Rysunek 11. Platforma do ćwiczenia pisania na klawiaturze

3 Gra w odnajdywanie liter na klawiaturze: https://www.abcya.com/games/typing_rocket 4 https://pisupisu.pl/klasa1/litery-pierwsza-linia

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker