Sarkomen 2/2021

Gode råd fra sosionomen

 RIKKE  PRIVAT

Når du, eller en i din familie får en kreftsykdom, fører det ofte til endringer i livssituasjonen. Alvorlig og langvarig sykdom innebærer mer enn medisinsk behandling og påvirker mange sider ved det daglige liv som forhold til familien, utdanning, arbeid og økonomi. En sosionom kan gi deg råd om praktiske ting og hjelpe deg til å mestre hverdagen. Gjennom samtale, informasjon og veiledning kan sosionomen bidra til at du og dine pårørende mestrer en ny livssituasjon, til å styrke familiens levekår og livskvalitet.

9

Sarkomen #2-2021

Made with FlippingBook Ebook Creator