Informacje o produkcie 2020

92° Shore A

Oryginalne Vulkollan® zestawy kołowe z rdzeniem aluminiowym

mm kg

76 450 76 300 85 500 85 300 95 300 96 450

LDMVU030KUPL LDMVU033KUPL LDMVU033KUPLTF BDVU033KUPL

T5LMVU033KUP1/76 TLMVU033KUP1/76 T5LMVU033KUP3/85 TLMVU033KUP3/85 TLMVU033KUP3S/95

SLDVU050KUPLS LDMVU040KUPL LDMVU040KUPLTF LDMVU050KUPL LDMVU050KUPLTF BDMVU050KUPL

TLMVU040KUP1/96 TLDMVU040KUP1/96 TLMVU040KUP3/101 TLDMVU040KUP3/101 101 450 TLMVU050KUP1 /101 TLDMVU050KUP1S/101 101 450 TLMVU050KUP1S/101 TLDMVU050KUP1/101 101 450 TLMVU050KUP3/106 TLDMVU050KUP3/106 106 450 TLMVU050KUP3/108 TLDMVU050KUP3/108 108 450 TLMVU050KUP3S/108 TLDMVU050KUP3S/108 108 450 TLMVU050KUP3S/115 TLDMVU050KUP3S/115 115 450 TLMVU050KUP3SS/115 TLDMVU050KUP3SS/115 115 450 TLVU065KUP1/117 117 450 TLVU075KUP1/123 123 450 TLVU065KUP1/125 125 450 TLVU065KUP3/125 125 500 TLVU080KUP1/125 125 450 TLDVU060KUP1/125 125 400 TLDVU060KUP3/125 125 400 TLVU065KUP1S/128 128 450 TLVU075KUP3/130 TLDVU075KUP3/130 130 500 TLVU080KUP3/133 TLDVU080KUP3/133 133 500 TLVU080KUP3/148 TLDVU080KUP3/148 148 500 TLVU080KUP1S/155 TLDVU080KUP1/155 155 450 TLVU080KUP3S/155 155 600 TLDVU080KUP3/155 155 750 TLVU100KUP3L/160 TLDVU100KUP3L/160 160 600 TLVU100KUP3R/160 160 600 TLVU100KUP3/164 TLDVU100KUP3/164 164 600 TLVU100KUP3/166 TLDVU100KUP3/166 166 1000 TLVU100KUP3S/178 TLDVU100KUP3S/178 178 1000 TSLVU100KUP3S/185 TLDVU100KUP3SS/185 185 1000 TLVU125KUP3/196 TLDVU125KUP3/196 196 750 TLVU125KUP3S/210 TLDVU125KUP3S/210 210 750 TSLVU125KUP3SS/221 TSLDVU125KUP3SS/220 221 1000 TLVU150KUP3S/230 230 1000 TLVU150KUP3/235 235 600 TLVU150KUP3SS/245 245 1000 TSLVU150KUPS/254 254 2000 TSLVU180KUPS/298 298 2000 TSLVU200KUPS/305 305 2000

LDMVU050KUPLS LDMVU050KUPLSTF BDVU050KUPLS

LDVU080KUP3

BDVU080KUP3

LDVU100KUP3

LDVU100KUP3TF BDVU100KUP3

LDVU100KUP1

LDVU100KUP1TF BDVU100KUP1

Dalsze zastosowania Vulkollan ® :

Koło napędowe z powłoką Vulkollan

Koło - Monachium: skrętny, sceniczny zestaw kołowy z nieobracalnym hamulcem oraz blokadą kierunku jazdy z 4 stron

5

Fax: +49 (0) 2151 93 199 93

Tel: +48 (0) 660-417-520

Made with FlippingBook Online newsletter