Informacje o produkcie 2020

50 - 1500 kg

Zestawy kołowe z poliuretanu z pełnym rdzeniem aluminiowym

mm kg 51 100 LMPUS033KUPL LMPUS033KUPLTF BMPUS033KUPL 72 150 LMPUSS050KUPLLMPUSS050KUPLTF BMPUSS050KUPL 73 50 LPUSS050KUPL LPUSS050KUPLTF BPUSS050KUPL 82 150 LMPUSS050KUPLS LMPUSS050KUPLSTF BPUSS050KUPLS LPUSS050KUPL-4RF 93 200 LPUSS065KUP1 LPUSS065KUP1TF BPUSS065KUP1 96 200 LPUSS065KUP1-4Fach 100 200 LPUSS080KUP1 LPUSS080KUP1TF BPUSS080KUP1 LPUSS075KUP1-4Fach 103 200 LPUSS080KUP1-4Fach 115 250 LPUSS080KUP3 LPUSS080KUP3TF BPUSS080KUP3 LPUSS080KUP3-4/8RF

BPUSS080KUP3TF

120 250 SLPUSS080KUP1 SLPUSS080KUP1TF SBPUSS080KUP1 125 350

SLPUSS075KUP3TFS

125 400 LPUSS100KUP3 LPUSS100KUP3TF BPUSS100KUP3 LPUSS100KUP3-4/8RF*

BPUSS100KUP3TF

128 320 LPUSS100KUP1 LPUSS100KUP1TF BPUSS100KUP1 130 350 SLPUSS100KUP1 SLPUSS100KUP1TF SBPUSS100KUP1 132,5 200 GLPUSS065KUP1 GBPUSS065KUP1 140 300 GLPUSS080KUP1 GBPUSS080KUP1 148 350 SLPUSS100KUP3

SBPUSS100KUP3 SLPUSS100KUP3+2RF SLPUSS100KUP3TFS SBPUSS100KUP3TF

148 500 150 350 GLPUSS100KUP1 GLPUSS100KUP1TF GBPUSS100KUP1 155 500 LPUSS125KUP3 LPUSS125KUP3TF BPUSS125KUP3 LPUSS125KUP3-4Fach

BPUSS125KUP3TF

160 400 GLPUSS125KUP1 GLPUSS125KUP1TF GBPUSS125KUP1 165 500 LPUSS125KUP3A LPUSS125KUP3TFA BPUSS125KUP3A 178 500

SBPUSS125KUP3TF

SLPUSS125KUP3+2RF

178 500 SLPUSS125KUP3 SLPUSS125KUP3TF SBPUSS125KUP3 184 600 185 500 LPUSS150KUP3 LPUSS150KUP3TF BPUSS150KUP3 LPUSS150KUP3-4Fach SLPUSS125KUP3TFS BPUSS150KUP3TF 197 750 210 660 SLPUSS150KUP3 SLPUSS150KUP3TF SBPUSS150KUP3 SLPUSS150KUP3+2RF SLPUSS150KUP3TFS SBPUSS150KUP3TF 210 1000

6

orlowski@stageelements.pl

www.raeder-busch.de

Made with FlippingBook Online newsletter