Hjernecella 1/2024

Første dag hadde vi besøk av Lena Elin Lorentzen. Hun snakket om mestring og rehabilitering etter hjerneslag, både for den som er rammet av slag, og for de pårørende. Hun høstet stor applaus og takk for sitt foredrag. Andre dag, hadde vi besøk av «slagpappa» Martin Aasen Wright som snakket om sin erfaring med hjerneslag som småbarns pappa.

hvordan håndtere livet etter at livet ikke ble slik vi tenkte.

Samlingen ble ledet av Folke Skar og Aud Løland. Denne samlingen var veldig viktig og alle som en, uttrykte takk til NFS som lagde slik samling. NFS ønsker å takke for at så mange kom, og var aktive deltakere hele helgen.

Til høsten 2024 lager vi en ny samling.

Den tredje dagen fikk vi et stort besøk av Psykolog Janette Røseth. Hun snakket om

Janette Røseth

Hulda Ludviksdottir

Erik Olsen

13

www.slagrammede.org

Hjernecella nr. 1 • 2024

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online