Hjernecella 1/2024

LOKALLAGENE FORTELLER

Fremtidsfullmakt var tema på medlemsmøte 18.september 23, på Åssiden Senior­ senter. Informasjon om Fremtidsfullmakt er en aktuell sak for de fleste. Svensson Nøkleby Advokatfirma svarte positivt på henvendelse om å informere om Fremtidsfullmakt.

– Du kan selv opprette en femtidsfullmakt, da er det du som er «fullmaktsgiver». Personen som du velger til å ivareta dine forpliktelser, interesser omtales som «fullmektig» eller «fremtidsfullmektig». De 38 fremmøte medlemmene og pårørende var meget fornøyde med den detaljerte gjennomgang av dette viktige dokumentet. Innlederne ble takket med applaus og bloms­ ter. De ble bedt om å bringe takk til Svensson Nøkleby Advokatfirma som ga et raskt positivt svar om å bistå, til dette viktige tema. NFS Drammen og omegn ble av møte­ deltakerne ,takket for at dette tema ble satt pådagsorden.

TEKST OG FOTO: SVEIN BUGGE PERSSON

Advokatfullmektig Maria Lippert og advokat­ fullmektig Nina Stenbro Kvinnegard rede­ gjorde for viktigheten av Fremtidsfullmakt. – Denne fullmakten er viktig for alle som ønsker å sikre seg, hvis man i fremtiden trenger hjelp. Dette ved demens og annen alvorlig sykdom. Ved opprettelse av fremtids­ fullmakt, kan du selv bestemme at noen du stoler på, skal ta vare på dine interesser dersom du en dag ikke klarer det selv. Advokatfullmektigene ga en detaljert gjennomgang av hvordan man skal opprette en fremtidsfullmakt.

19

www.slagrammede.org

Hjernecella nr. 1 • 2024

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online