Hjernecella 1/2024

LOKALLAGENE FORTELLER

n NFS Drammen og omegn

Likepersoner er vår viktigste ressurs NFS Drammen og omegn gjennomførte Likepersonkurs for nye og nåværende likepersoner.

TEKST OG FOTO: SVEIN BUGGE PERSSON

den vi skal hjelpe, til å se de beste løsninger for seg selv. Vi gir ikke mer enn vi har å gi.

Det var tjenlig å få oppdatert foreningens likepersoner og nye medlemmer som stilte seg til disposisjon, for vår viktigste oppgave, nærkontakt med slagrammede og pårørende. Som foreleser hadde vi fått NFS leder Aud Løland. Hun gikk systematisk gjennom like­ personers oppgaver og alle faser i kontakt med den slagrammede og de pårørende. Likeperson: Motivasjon, selvforståelse og ikke minst rolleforståelse. Hvordan kan vi møte slagrammede og pårørende med støtte? Utfordringer: grenser, kommunikasjon. Hensiktsmessig deling av egne erfaringer. Verktøykassen og viktig: Taushetsplikt og etikk. Likepersonene, i alt 11, var samstemte i at likeperson arbeidet i foreningen er viktig å engasjere seg i. Med direkte kontakt med den enkelte. Likepersonarbeidet skjer på brukerens premisser, der brukeren befinner seg. Det ble presisert at: Vi har ikke løsningen – det har den slagrammede og den pårørende selv. Vår støtte og erfaring, kan gjøre det lettere for

Kursdeltakerne var meget fornøyd. De er nå klare til å yte sitt til at livskvaliteten til våre medlemmer og pårørende skal gjøre hverda­ gen lysere. Vel anvendte timer på Åssiden Seniorsenter, 28. oktober 23. NFS Drammen og omegn hadde fram til pandemien «tok oss» sammen med andre FFO organisasjoner, betjent brukerkontoret på Drammen Sykehus. Nå skal brukerkontoret igjen oppstå. Våre likepersoner vil fra første uke i 2024, igjen være tilgjengelig for besøkende på sykehuset. FFO og Drammen sykehus skal i desember avholde kurs for de likepersoner som skal betjene møteplassen på Drammen Sykehus. Med sine nye kursbevis fra Norsk forening for slagrammede er NFS Drammen og omegn klare til å snakke med og informere om hjerneslag og ikke minst de «10 ting du bør vite om hjerneslag».

18

Hjernecella nr. 1 • 2024

www.slagrammede.org

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online