Hjernecella 1/2024

LOKALLAGENE FORTELLER

Jarle Føreland og Tony Teigland viser film og forteller om Englandsfarere - 80 år etter. Historien om de 100 unge menn og de 20 tresjektene som flyktet fra Agderkysten i krigsårene 1940-41. De flyktet for å kunne kjempe mot nazismen og for frigjøringen av okkuperte Norge.

Vennesla Ordfører Nils Olav Larsen og møteleder Reidar Guse.

Hyggelig stemning.

25

www.slagrammede.org

Hjernecella nr. 1 • 2024

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online