Hjernecella 1/2024

Visste du at

• … det arrangeres SLAGKAFÉer i flere lokallag i Norge.

• … alle kan melde inn saker, forslag, ytringer mm til hovedstyret i NFS. Send en mail til: post@slagrammede.org. • … det årlig er mellom 10 000–11 000 personer som innlegges med hjerneslag på norske sykehus hvert år.

• … det i Norge er 50 sykehus som behandler akutt hjerneslag.

• …det er flere menn enn kvinner som rammes av hjerneslag.

PLEIERENS HÅNDBOK Et nyttig hjelpemiddel for dem som skal pleie gamle og syke. Boken er skannet og ligger på www.slagrammede.org i lesbar form.

7

www.slagrammede.org

Hjernecella nr. 1 • 2024

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online