Hjernecella 1/2024

Hjerneovervåking

God hjerneovervåking redder liv og helse. Likevel mangler Norge retningslinjer for hjerneovervåking i sykehus.

TEKST: Anne Hege Aamodt, Erik Taubøll, Tom Eichele, Luis Romundstad, Angelika Sorteberg, Sean Wallace, Annette Fromm, Marie Furuholmen Raastad, Trond Sand, Karolina Skagen, Agnethe Eltoft, Christina Kefaloykos, Shirin K. Frisvold, Kristian Bernhard Nilsen, Maria Carlsson, Geir Bråthen, Ida Bakke, Morten Andreas Horn, Markus Wiedmann, Bjørn Tennøe, Jon André Totland, Ole Morten Rønning, Martin Kurz, Anette Storstein

spesialisthelsetjenesten samt en rekke fag- og medisinske spesialiteter. Hjerne­ overvåkingsfeltet har gjennomgått en stor utvikling de senere årene. Nye behandlingsmetoder innen eksempelvis hjerneslag tydeliggjør behovet for mer avan­ sert overvåking av hjernen på norske sykehus . Videre har utviklingen innen intensivmedisin, nevromonitorering, nevrosonologi, radiologi og klinisk nevrofysiologi bidratt til forbedret hjerneovervåking.

Det er i dag stor variasjon i hvor godt hjernen overvåkes hos alvorlig syke pasienter. Følgelig er det behov for å etablere en nasjonal stan­ dard for hjerneovervåking samt å arbeide systematisk med kompetanseheving. Hjerneovervåking er et samlebegrep for den tette medisinske oppfølgingen i sykehus som kreves ved alvorlig sykdom i nervesystemet. I Norge rammes årlig over 20 000 personer av akutt sykdom eller skade som krever hjerneovervåking. Hjerneovervåking er nød­ vendig i alle aldre og involverer alle nivåer av

8

Hjernecella nr. 1 • 2024

www.slagrammede.org

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online