somnus nr 4_2019

Send flere søvnapné-pasienter til tannlegen for å få raskere hjelp, anbefaler søvnprofessor Peter Cistulli. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Foretrekker fedmeoperasjoner

– Kanskje vekttap burde være første øynapné-behand- lingen for barn og ungdom- mer, mener Indra Narang, søvndirektør på The Hospital for Sick Children i Toronto. Hun vil rett og slett bli kvitt CPAP- en for de yngste. – Den ble aldri laget for barn og unge. Samtidig får flere og flere søvnapné, gjerne på grunn av over- vekt, sier hun. Vanlige vekttapløs- ninger virker ofte ikke, derfor fore- slår hun heller fedmeoperasjon.

Apnébehandling må skreddersys til hver enkelt – alle kan ikke hjelpes på sam- me vis, ifølge Indra Narang.

11

SOMNUS NR 4 – 2019

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker