somnus nr 4_2019

xxxx P asienter med mild søvnapné trenger kanskje bare å rulle seg over på siden for å bli kvitt puste- stoppene. Nederlandske forskere arbeider med mer avanserte metoder for å snu pasientene.

Snur seg

og blir friske Snur seg

48 år, med en BMI på 27. Med en sovestillingstrener reduserte de tiden de sov på ryggen fra 50 prosent av natten og ned til null. Antallet puste- stopp falt fra 16,4 til 5,2. Samtidig følte de seg mer våkne, og de fortel- ler om klart bedre livskvalitet. Nesten ingen hadde problemer med å bruke hjelpemiddelet. Fire av fem pasienter sier at denne løsningen er enklere å bruke, enklere å tilpasse seg og mer komfortabel enn CPAP, mens to av fem føler at den virker bedre mot apnéen. Halverer pustestopp – En studie fra Antwerpen av pasien- ter med moderat søvnapné viser at antallet pustestopp falt med rundt 50 prosent med en bittskinne. Med sovestillingstreneren falt tallet like mye. Men med de to sammen ble pasientene kvitt 75 prosent av puste- stoppene. Jeg tror dette er den første studien som viser at en kombinasjon av to behandlinger har mye for seg, sier Nico de Vries. Problemet i mange land er at trygde- eller forsikringsordningene bare dek- ker én type behandling, og at det ikke går an å begynne på noe nytt før den første er forkastet. – I Nederland har det offentlige dekt sovestillingstrener til pasientene

siden 2017. Dette kan bli den fjerde behandlingen av søvnapné, ved siden av og sammen med CPAP, apné- skinne og operasjon, sier de Vries.

Tekst og foto: Georg Mathisen

Nico de Vries, professor i søvnmedi- sin i Amsterdam, trekker trådene til- bake til den amerikanske frigjørings- krigen for nesten 250 år siden. Det var den første gangen soldater fikk råd om ikke å sove på ryggen, slik at de skulle snorke mindre og være mer opplagte. Bort med ballen Den gamle og enkle behandlingen har rett og slett vært en tennisball festet til ryggen. Neste trinn: Hjemmelagede patenter, eller ett eller annet oppblåsbart. Det virker, men det er ikke spesielt praktisk, og over tid slutter folk å bruke det. Derfor har nederlandske forskere eksperimentert med løsninger som ikke tvinger pasienten rent fysisk til å unngå en bestemt stilling, men som heller lærer ham å snu seg. Sovestillingstreneren vibrerer når du legger deg på ryggen. Vibrasjonene er så lette at de ikke skal vekke deg, men bare få deg til å snu deg. Så kan du lese av om morgenen hvor mange korreksjoner du trengte i løpet av natten. De første resultatene kommer fra en undersøkelse av 31 pasienter, i snitt

– Treneren kan med fordel brukes sammen med annen behandling, sier Nico de Vries.

12

SOMNUS NR 4 – 2019

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker