somnus nr 4_2019

En sovestillingstrener kan bli ny behandling av moderat søvnapné. Denne modellen, Lunoa, er andre generasjon.

Dør av lungekreft Pasienter med søvnapné dør oftere av lungekreft. Det viser en stor undersøkelse fra Taiwan. – Lungekreft rammet apnépasienter fem ganger så ofte som gjennomsnittet, forteller professor Hung- Yu Huang ved universitetet i Taipei. Pasientene med søvnapné døde også raskere når de først fikk lungekreft, forteller han. Over 8000 pasienter ble undersøkt, men bare 23 av dem fikk diagnosen lungekreft. Dermed er tallene så små at de er usikre. Mange av pasientene fikk heller ikke CPAP-behandling – på Taiwan må folk betale for CPAP selv hvis de ønsker det.

Søvnapné- pasienter rammes oftere og dør raskere av lunge- kreft, for- teller Hung- Yu Huang.

13

SOMNUS NR 4 – 2019

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker