somnus nr 4_2019

F orby ferske sjåfører å kjøre alene omnatten og begynn å sjekke bilister for søvnforstyrrelser. Det er de siste forskerrådene for å hindre at trøtte sjåfører kjører i hjel seg selv eller andre.

trøtte sjåfører Nye anbefalinger om Tekst og foto: Georg Mathisen

– De yngre sjåførene hadde fem ganger så mange hendelser når de hadde sovet for lite, forteller Clare Anderson. Med «hendelser» snakker hun om distraksjoner der øynene for- svinner bort fra veien i to sekunder eller mer.

Australske Clare Anderson forteller om en undersøkelse der trøtte sjåfører har vært ute med en kjørelærer. 16 legestudenter har rett og slett blitt satt til å kjøre hjem etter nattskiftene sine. På den måten har forskerne kunnet se på hva som faktisk skjer når du kjø- rer og er trøtt – hvordan du oppfører deg, og ikke bare på statistikken over bilulykker. Stoppet av kjørelæreren Det viste seg at mer enn hver tredje sjåfør måtte finne seg i at kjørelære- ren grep inn og tråkket på bremsen i løpet av kjøreturen. På hele 44 prosent av turene stoppet kjørelæreren hele hjemturen fordi det var uforsvarlig å la sjåføren fortsette. – Det er et sjokkerende høyt antall, mener Anderson, som er førsteama- nuensis ved Monash-universitetet i Melbourne. Hun forteller om sjåfører som sovnet og som kom over i motsatt kjørefelt. – Hvor søvnige de følte seg før de kjørte, var et godt signal om det ville skje negative episoder, sier hun.

Her er rådene:

De australske forskerne kommer med sju råd mot utmattelse i trafikken:  Gjør kjøreopplæringen bedre for unge sjåfører.  Forby kjøring uten oppsyn om nat- ten for nye sjåfører.  Lag regler for undersøkelse og håndtering av søvnforstyrrelser.  Finn metoder for å peke ut hvem som risikerer negative hendelser som følge av søvn-sykdommer.  Finn frem til utstyr som kan overvå- ke trøtthet kontinuerlig.  Innfør vurderinger av utmattelse i trafikkontroller, inkludert sjekk av biokjemiske markører.  Markedsfør bedre rapportering av uhell som skyldes trøtthet, ikke bare når sjåføren har sovnet bak rattet.

Clare Anderson lanserer sju tiltak mot trøtthetsulykker.

Musikk og lesing De trøtte sjåførene skifter musikk ofte, bruker telefonen mens de kjører – en av dem tok til og med en bok å lese i når han fikk rødt lys. Det viser seg at de unge sjåførene er klart verst. 53 prosent av de yngre sjåførene fikk avbrutt kjøreturene sine, mot 18 prosent av de eldre.

14

SOMNUS NR 4 – 2019

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker