somnus nr 4_2019

Trøtte sjåfører ser selv at de er trøtte før de starter bilen. Det gjelder bare å få dem til å ta konsekvensen av det. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

– Se på hva Norge gjør! oppfordrer Kathleen Merikangas. Hun leder forskningen på genetisk epidemio- logi på USAs nasjonale institutt for mental helse og er professor II ved Johns Hopkins- universitetet i Baltimore. Merikangas er imponert over den store innsat- sen i Norge for å forske på hvordan endringer i lyset kan hjelpe mot depresjoner. Mange mentale lidelser henger sammen med søvnforstyrrelser, peker hun på. «Look to Norway»

Norske for- skere impo- nerer Kathleen Merikangas.

15

SOMNUS NR 2 – 2019

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker