somnus nr 4_2019

Selskaper som ikke arbeider med søvn til daglig, samarbeider om bedre søvnløsninger. Her Ragne Farmen, pro- sjektleder for HelseCampus Stavanger, og Therese Oppegaard, prosjektansvarlig i Norwegian Smart Care Cluster.

vet vi at denne gruppen får for lite søvn. Ungdata viser at ungdom er seks til åtte timer på ett eller annet nettbrett, daglig. Det er utenom den datatiden de bruker til skolearbeid, peker han på. – Seks til åtte timer er en hel arbeids- dag, og lenger enn de sover. Databruk i hverdagen har økt kolos- salt de siste 10 årene, og vi kjenner ikke til langtidseffektene. Det vi vet, er at unge av fysiologiske grunner sovner seinere på kvelden, samtidig som skolen starter tidlig. Med mye bruk av sosiale medier på kveldstid forsinker det innsovningen, sier Uldal. Håper på nordisk kampanje Kampanjen har tre målgrupper: Foreldre, skolen og ungdom. Den er under arbeid med Stavanger kommu- ne og Helse Vest som partnere, og heter «Våkne foreldre gir barna sine god søvn». Kampanjen håper de at skal bli både nasjonal og nordisk. – Vinnerforslaget har viktige elemen-

ter som søvnproblemforebyggende. Det retter seg mot ungdom, som er en viktig gruppe, og vi tror den er svært realiserbar ved hjelp av eksis-

terende teknologi, sier juryleder Kristine Sjøtehaug fra Frisklivssentralen.

Andre hackaton-løsninger: Doublethink: «Sleep as a service» – et kommunikasjonsverktøy som gjør det lettere for Evy Waaken å få informasjon, forståelse og kommunisere bedre med hjelpeapparatet, uten å måtte fortelle historien sin gang på gang. Sopra Steria, Lyse og Infotiles: Drømmeløsningen «ZZZ – selvbetjent søv- nassistanse». Gir både hjelp til selvhjelp og feedback til fagfolk. Bruker sen- sor i rom som fanger opp lys, lyder, bevegelser, og som analyserer, gir tilbakemeldinger og råd. Omsyn og Globus AI: Aisleep (YVGA: Your Virtual Guardian Angel). Madrass- sensor som monitorerer deg mens du sover, samtidig som den varsler om forandringer i helsen som potensielt kan ende opp i sykdom. Aisleep gir deg «helsescore», og en vennlig engel gir deg råd og anbefalinger om hvordan nettene kan bli bedre. Bouvet: «Drømmetvillingen», et konsept rettet mot ungdom som Bouvet, som et konsulentselskap, kan ta videre sammen med en kunde; for eksem- pel utdanningssektoren. Forebygger tidlig med bevisstgjøring og endring før problemene oppstår. Drowzee: Utvikle en plattform som gir løsninger, ikke diagnoser. Bruker datakilder som gir adferdsanalyser som genererer enkle, positive råd; ulike råd til ulike folk. Plattformen kobler også andre aktører som jobber med søvn, og ulike hjelpetjenester, til brukerne

25

SOMNUS NR 4 – 2019

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker