somnus nr 4_2019

Hacket mot søvnmangel D e vant 50 000 kroner for en kampanje somer en solid vekker for foreldremed ungdomsomsover for lite. Forretningsutviklerne i firmaet Hey-Ho Let's Go ble best i hackaton for bedre søvn i Stavanger.

De vil engasjere foreldrene til ungdom som sover for lite – arrangør Marit B. Hagland i Norwegian Smart Care Lab flankeres av vinnerne Trond Aarre Nyman (til ven- stre) og Bjarne Uldal i Hey-Ho Let's Go.

Norwegian Smart Care Cluster invi- terte klyngeselskaper og samarbeid- spartnere: Kunne de komme opp med en ikke-medisinsk løsning som kan hjelpe flere til å sove bedre? – Ungdom er en viktig målgruppe, sier juryleder Kristine Sjøtehaug i Stavanger kommunes Frisklivsentral. Folk sover for lite, og søvnmangel koster: økning av følgesykdommer, redusert livskvalitet, fysisk og psykisk helse på så mange vis. Flere og flere sliter, og sovemedisin- forbruket er på vei opp Ekte data Derfor utfordret Norwegian Smart Care Cluster til hackaton. Ti selskap møttes i Innovasjonspark Stavanger. Der fikk de tilgang til data fra en rekke kilder. Helse Vest IKT ga til- gang til de fiktive personene sine, men med ekte helsedata via sin Helsetank. Helsehackens egendesig- nede pasient heter Evy Waaken; en godt voksen dame med en rekke bekymringer i livet, med noen livs-

stilssykdommer og som tidvis sover helt elendig. Fakta, forskning og bakgrunnsinfor- masjon om søvnutfordringer både fra norske og globale kilder var også for- midlet i forkant av hackatonen, for i løpet av de to dagene var det lite tid til to ting; Googlesøk og søvn. Ikke bare søvneksperter Bare noen få av de ti selskapene som takket ja til invitasjonen, arbeider med søvnproblematikk til vanlig. Her deltok både konsulentselskap, kom- munikasjonsbyrå og selskap som job-

ber med kunstig intelligens, senso- rikk og datamåling. – Søvnmangel er en epidemi. Vi i Hey-Ho Let’s Go driver med innova- sjon- og brandingprosesser. I løsning- en vår tar vi tak i samfunnsbehovet, ikke i teknologien, sier partner Bjarne Uldal. Hey-Ho Let’s Go gikk helt til topps med det de selv omtaler som «en god, gammeldags hold- ningskampanje». – Vi har tro på forebygging. Både fordi det er billigere og fordi behand- ling egentlig ikke virker. Jeg har hatt søvnproblem siden 1997, og vet at både de lovlige og ulovlige tingene virker dårlig. Vi har tro på samska- ping med brukerne på et konseptuelt nivå. Så vil vi gjerne snakke med dem som kan bidra på tech-siden for å kunne gjennomføre, sier Uldal. Katastrofalt for samfunnet – Søvnforskere peker på hvilke kata- strofale følger søvnmangel har for samfunnet. Når det gjelder ungdom, som er målgruppen for kampanjen, så

Drowzee-gründer Håkon Krogh var en av mange som ville finne frem til nye løsninger.

24

SOMNUS NR 4 – 2019

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker