somnus nr 4_2019

Ventelister for tilpasning av CPAP Noen steder må man vente veldig lenge for å få CPAP etter at man har fått diagnosen søvnapné. Mange opplever det som vanskelig, siden ubehand- let alvorlig søvnapné kan føre til en rekke følge- sykdommer som hjerte- karsykdommer, høyt blod- trykk, diabetes II, slag og hjerneblødning.

Ant. beh. i 2018

Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Ventetid innleggelse Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke 12 uker 20 uker 45 uker

Ventetid dagbehandling

Ventetid utredning

Behandlingssted

Aleris Trondheim Molde sjukehus Harstad Sykehus Sykehuset Namsos Kirkenes Sykehus ALERIS TROMSØ Kristiansund sjukehus

1 uke

2 uker

Ikke beregnet

Oppgis ikke Oppgis ikke

283 behandlinger 143 behandlinger 101 behandlinger 51 behandlinger Ikke beregnet Ikke beregnet Ikke beregnet 14 behandlinger Ikke beregnet 320 behandlinger 46 behandlinger 550 behandlinger 37 behandlinger 1120 behandlinger 238 behandlinger 28 behandlinger 254 behandlinger 679 behandlinger 163 behandlinger 38 behandlinger Flest behandlinger 541 behandlinger 948 behandlinger 73 behandlinger 6 behandlinger 353 behandlinger 225 behandlinger Ikke beregnet Ikke beregnet

6 uker 6 uker 8 uker 12 uker 12 uker 12 uker 12 uker 12 uker 14 uker 16 uker 16 uker 20 uker 22 uker 26 uker 26 uker 26 uker 30 uker

8 uker

Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke 26 uker

Tynset sykehus Mosjøen sykehus

Kongsvinger sykehus

Tromsø Universitetssykehus

Haugesund Sjukehus Kristiansand sykehus

Gjøvik sykehus

Lovisenberg Sykehus Oslo

Elverum sykehus Tønsberg sykehus Arendal sykehus

Moss sykehus

Førde sentralsjukehus Drammen sykehus Kongsberg sykehus

Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke

45 uker 26 uker 16 uker 22 uker 4 uker 26 uker

Narvik Sykehus

Stavanger universitetssjukehus Haukeland Universitetssjukehus Akershus universitetssykehus

Levanger sykehus

10 uker 12 uker 26 uker

Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke

Ikke oppdatert

St. Olavs hospital, Trondheim

Skien sykehus Ikke oppdatert

Ikke oppdatert

37

SOMNUS NR 4 – 2019

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker