somnus nr 4_2019

NORGE RUNDT Smekkfullt med ståplasser i Skien

Søvnmøtet i Skien på Lærings- og mestringssenteret ved syke- huset hadde 40 påmeldte. Møterommet tok bare 30, men vi bar inn noen flere stoler. Så kom det 70.

hypersomnier i mange år, på et eget rom etterpå. Behovet for informasjon om slike sjeldne diagnoser er utøm- melig. Maskeprøve I hovedsalen holdt Marit Aschehoug et foredrag om søvnapné og bruk av CPAP og maske og apnéskinne. Etterpå var det demonstrasjon av maskiner og masker. Det var så tett av folk at det var nesten ikke mulig å få vist frem utstyret. Men maskene ble sendt rundt til alle slik at de kunne se på og ta på dem. Både ResMed og Philips hadde sendt med de aller nyeste modellene. Særlig var det interesse for masker med luftutta- ket på hodet i stedet for foran på nesen. Mange ville også prøve de

nye helmaskene som ikke belaster neseryggen, men som bare har en pute under nesen og en åpning til munnen. (AirFit30 og Amara View) Flere hadde problemer med allergis- ke reaksjoner og var interessert i helmasken med minneskum (AirtouchF20) og neseproppmasken med gelpropper (DreamWear-gelpu- ter). Det store spørsmålet var fra alle: Hvordan kan jeg få prøve disse nye fine maskene? Behandlingshjelpemiddelsentralene har sjelden kapasitet til utprøving av masker. Da må man få henvisning fra fastlege til sykepleier på søvnavde- lingen på sykehuset der du bor og stå i ventekøen. Det ble også tid til å snakke litt om insomni.

SKIEN

Det hadde aldri vært møte om søvn på sykehuset og det kom folk fra flere fylker. Nevrolog Per Egil Hesla holdt først en generell innledning om søvn, søvnmønster og hjernens reaksjon på søvn. Pasienter med hypersomnier flyttet med Hesla og spesialsykeplei- er Knut Bronder som har jobbet med

Møterommet var beregnet på 30 og selv om vi bar alt vi fant av stoler, måtte noen stå i døråpningene. Nevrolog Per Egil Hesla innledet med et foredrag generelt om søvn.

39

SOMNUS NR 4 – 2019

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker