somnus nr 4_2019

40 års jubileum i april neste år Fra Mestringshelgen i april 2019: Alhild Lehne (t.v.) utnevnes til æresmedlem av æresmedlem Margaret Sandøy Ramberg, mens nestleder i styret, Knut Bronder, følger med. I tillegg er Ole Schweder og Per Egil Hesla æresmedlemmer i Søvnforeningen.

Programmet for mestringshelgen Detaljene i kurs og foredrag er ikke spikret enda, men det blir lagt vekt på mer praktiske kurs, workshops og samtaler og ikke bare rene foredrag. Det blir to «løp»

For 40 år siden startet Søvnforeningen sin virksomhet i første omgang som en ren narkolepsiforening. Styret jobber med historien og forbereder nå både mestrings- helgen og jubileumsarrangementet som finner sted samme helg i slutten av april 2020. Somnus i papir Mestringshelg og jubileum er ganske kostbart, så for- eningen vil søke om ekstern finansiering til noe av fei- ringen. Blant så vil man denne gangen spandere film- opptak av foredrag som er av interesse for mange som ikke har anledning til å være med. Det blir utgitt et spe- sialnummer av SOMNUS med foreningens historie – denne gangen i papir. Foreningen vil invitere gjester fra søsterorganisasjoner i Norden og ikke minst invitere de mange som alltid har hjulpet foreningen med faglig tyngde og råd. Podcast og youtube for de yngre Foreningen planlegger også å samle så mange hyper- somni-ungdommersom mulig og lage et podcast og youtube-verksted for dem. Kanskje det kan skape et nettverk som de yngste.

med noen felles sesjoner. Tidsfordeling er som følger:

Torsdag 23. april likepersonkurs 10.00-15.00 Fredag 24. april likepersonkurs 10.00-15.00 Fredag 24. april Årsmøte 17.00-18.00 Middag 19.00 Lørdag 25. april 10.00-13.00 faglig del 14.00-17.00 jubileumsarrangement 19.00 Middag Søndag 26. april 10.00-13.00 og 14.00-16.00 faglig del Hver sesjon er på 45 minutter med 15 minutter pause. Av temaer har styret satt sammen en ønskepakke som inneholder: Arbeidsrettigheter, trygderettigheter, erstat- ningsrett, maskevalg og CPAP, insomnikurs, mestring av hypersomni, medisinering av hypersomni, trening av tunge og svelg, pårørende og familien. Har du innslag? Hvis du har ønsker om innslag på mestringshelgen, så send en epost til foreningen snarest: sovnforeningen@gmail.com

45

SOMNUS NR 4 – 2019

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker