CNB magazine 100 jaar nr 2

Bedrijf Boltha en CNB

Het is, gezien deze overtuiging, niet verwonderlijk dat er sinds Jan en Truus (1979), Sjaak (2010) en Tim (2012) aan het roer van Boltha staan, ook daadwerkelijk het nodige veranderd is. Jan en Truus startten in 1979 samen met (schoon)vader Jac. H. met zes hectare bollen aan de Molenvaart. Anno 2019 teelt Boltha tweehonderd hectare bollen op acht verschillende locaties in binnen- en buitenland. Sjaak, met gevoel voor understatement: ‘We kennen een gestage, beheerste groei.’ Meegaan in de schaalvergroting in de markt is echter geen doel op zich voor Boltha. Sjaak: ‘Wij kiezen ervoor om een assortiment te telen van drie producten: lelie, tulp en muscari. Ons doel is om een groot aandeel te verwerven in het totaalareaal, het liefst met kwekersrechtelijk beschermde soorten. Op die manier hebben onze marketinginspanningen direct effect op de vraag naar onze producten.’ Tim vult aan: ‘Naast product- en afzetdiversiteit gaan we voor langdurige samenwerking met vaste relaties, zowel met veredelaars als met productiepartners en klanten. Een voorbeeld daarvan isWilbert Mans, onze productiepartner in Limburg met wie we al 25 jaar samenwerken. Als je elkaar al zo lang kent en in openheid alles met elkaar kunt bespreken, kom je allebei het verst, is onze ervaring.’ Jan lacht: ‘Ook met CNB werken we al lang samen en niet alleen omdat mijn vader ook bij CNB werkte, zoals mijn broer dat nu nog steeds doet.’ ‘Als je zelf niet verandert, verandert er niets.’ Een afspiegeling van de bollensector Leo reageert: ‘Jullie bedrijf is in al zijn diversiteit een afspiegeling van de totale bollensector. Jullie produceren verschillende producten en bedienen alle afzetmarkten: van de internationale broeierij tot de bol-op-pot-markt en de droogverkoop. Dat zie je terug in de manier waarop wij met jullie samenwerken: de behoefte aan onze dienstverlening verschilt per product.’ De Boltha’s herkennen dit. Als het gaat om de verkoop van de voorjaarsgewassen (muscari), die zowel naar de broeierij als naar de bol-op-pot- en droogverkoopmarkt gaan, werkt Boltha in de marktbewerking nauw samen met CNB-vertegenwoordigers Arno Kroon en Leo van den Berg. Sjaak: ‘Zij verkopen voor ons, mede omdat CNB in deze versplinterde markt een groter netwerk aan klanten heeft dan wij.’

Sjaak: ‘De belangen en behoeften van kwekers zijn erg verschillend. Het is belangrijk dat CNB alle kikkers in de kruiwagen weet te houden, of anders gezegd, de kruiwagen zo mooi maakt dat de kikkers erin willen blijven zitten.’ Leo herkent dat: ‘Onze klanten differentiëren nu zelf door zowel via bemiddeling van CNB als rechtstreeks zonder CNB te verkopen. CNB heeft de ambitie om die differentiatie binnenboord te halen.We zijn van oudsher, gechargeerd gezegd, een bemiddelingstransactiefabriek en dat strookt niet altijd meer met waar klanten om vragen.’Volgens Leo zou CNB in de toekomst dienstverleningselementen zoals bemiddeling/verkoop, advies en betalingszekerheid los moeten kunnen koppelen om situationeel in te zetten per bedrijf. Leo: ‘Feitelijk staat er op het CNB- menu nu alleen een patatje met, terwijl er ook vraag is naar patat zonder. Ik denk daarom dat maatwerk de standaard wordt, maar wel via de weg van de geleidelijkheid. Het is een evolutie, geen revolutie.’ Jan reageert: ‘Daar is wel transparantie voor nodig.’ Leo: ‘Ik zou dat liever rekenschap willen noemen: we moeten uit kunnen blijven leggen waarom we bepaalde diensten aanbieden tegen bepaalde tarieven, zonder inzicht te geven hoe we de dienstverlening per bedrijf invullen. Als de behoeften van bedrijven zo verschillend zijn, waarom zouden wij ze commercieel gezien dan gelijk moeten willen behandelen? Truus: ‘Hoe het ook gaat worden, een vertegenwoordiger van CNB moet in elke rol die hij invult meerwaarde toevoegen. Het is belangrijk om vanuit je eigen kracht te werken, dat is en blijft de basis.’ Testkas als kennisbron Daar waar CNB zijn toegevoegde waarde continu moet bewijzen aan kwekers en kopers, moet Boltha dat doen in de afzetmarkten waarin het actief is. Boltha zoekt dat in kwaliteit, duurzaamheid én

‘Ik zou het liever rekenschap willen noemen.’

Als het gaat om de lelies, die veelal afgezet worden bij internationale broeiers, heeft Boltha, ook al verkoopt het bedrijf veel zelf, behoefte aan een sparringpartner in de handel. Tim: ‘Ik heb veel contact met de CNB-vertegenwoordiger Henri Omta over met name de algemene ontwikkelingen in de leliemarkt. Openheid is wat mij betreft daarin de basis: hij weet welke orders we rechtstreeks doen en welke via CNB.’ Jan: ‘Daarnaast is CNB een goede coördinator van de kwekersvereniging Roselily, waarbij wij ook aangesloten zijn, en koploper in de groene veilingen. Sjaak heeft deze week via zo’n veiling nog een paar hectare narcissen aangekocht. Dat is ook creëren van handel.’ Leo ziet het als de taak van CNB om in te blijven spelen op al deze verschillende behoeften in de markt. Daarom investeert CNB continu in het aannemen en ontwikkelen van jonge, enthousiaste mensen die actief handel blijven maken. Leo: ‘Maar de markt vraagt er ook om dat wij investeren in nieuwe diensten en ontwikkelingen, zodat we onze rol - het creëren van een stabiele markt - blijvend in kunnen vullen.’ Feitelijk staat er op het CNB-menu nu alleen een patatje met Hierover doorpratend heeft de 105-jarige desgevraagd een oprecht gemeend advies voor de 100-jarige CNB.

CNB 100 magazine

CNB 100 magazine 13

12

Made with FlippingBook HTML5